Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21506
Title: Рекреаційно-туристичний потенціал державного історико-культурного заповідника м. Дубно.
Authors: Фідзіна, Катерина Валеріївна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Affiliation: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, студентка 4 курсу кафедри фізичної географії, географічного факультету
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Bibliographic description (Ukraine): Фідзіна К. В., Карпюк З. К. Рекреаційно-туристичний потенціал державного історико-культурного заповідника м. Дубно. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матер. XIII Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 14–15 травн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 153–156.
Conference/Event: Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень
Issue Date: 15-May-2019
Date of entry: 5-Dec-2022
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 001(477.82)(082)
Keywords: Рівненська область
м.Дубно
туризм
рекреація
історико-культурний заповідник
рекреціаційно-туристичний потенціал
Page range: 153-156
Abstract: Історико-культурні заповідники – спеціальні законодавчо визначені території: ансамблі й комплекси пам’яток історії та культури, що мають виняткову історичну, наукову й культурну цінність, є важливою складовою туристично-рекреаційного потенціалу території, сприяють її економічному розвитку, підвищенню конкурентоспроможності, відіграють важливу роль у збереженні надбань минулого, формуванні туристичної культури загалом. У державному реєстрі України налічується 130 тис. визначних пам’яток, на базі найзначиміших з них організовано 61 історико-культурний заповідник, із них 13 мають статус національних. Три історико-культурні комплекси функціонують на Рівненщині: Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» (с. Пляшева Радивилівського району, створений 12.06.1991 р.), Державні історико-культурні заповідники у м. Острозі (11.08.1981 р.) та м. Дубно (14.06.1993 р.). Саме ці установи мають значні перспективи для збереження історико-культурного середовища краю та розвитку туризму області.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21506
References (Ukraine): 1. Крижова Н. О., Веклич Л. М. Атлас «Знайомтесь. Україна». Київ: ДНВП «Картографія», 2009. С. 90–91.
2. Івченко А. С. Україна. Захід: путівник. Київ:ДНВП «Картографія», 2009. 228 с.
3. Івченко А. С., Пархоменко О. А. Україна. Фортеці, замки, палаци…: путів- ник. Київ: ДНВП Картографія, 2010. 600 с.
4. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід: монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 254 с.
5. Офіційний сайт Державного історико-культурного заповідника Дубно [Елек- тронний ресурс]. Режим доступу: http://zamokdubno.com.ua
6. Троневич П., Карліна О. Прогулянка Волинню та Луцьком: наук.-попул. вид. Київ: ТОВ «Балтія-Друк», 2015. 160 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubno_rekreatsiia.pdf985,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.