Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21415
Title: Формування техніки диригента: методико-педагогічний аспект
Authors: Дзяман, Зінаїда Василівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Дзяман З. В. Формування техніки диригента: методико-педагогічний аспект. Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 5 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква, 2022. Ч. 2. С. 25-26.
Conference/Event: Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства
Issue Date: 5-Nov-2022
Date of entry: 23-Nov-2022
Country (code): UA
UDC: 33
Keywords: диригування
диригент
оркестр
хор
Page range: 25-26
Abstract: У музично-виконавському виконавському процесі великого значення надають диригентській техніці. Адже техніка диригування – це та мова, за допомогою якої диригент звертається до хору і оркестру. Диригент повинен володіти цією мовою, оркестр і хор повинні розуміти його.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21415
References (Ukraine): 1. Колесса М.Ф. Основи техніки диригування. К., 1973.
2. Коломоєць О. М. Хорознавство: навч. посібник для студ. внз. К., Либідь, 2001. 166 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dziaman.pdf349,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.