Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21391
Title: Оптика: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 2
Authors: Федосов, Сергій Анатолійович
Шаварова, Ганна Петрівна
Шигорін, Павло Павлович
Кевшин, Андрій Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Федосов С. А., Шаварова Г. П., Шигорін П. П., Кевшин А. Г. Оптика : метод. рек. до лаб. роб. Ч. 2. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 52 с.
Issue Date: 19-Jan-2022
Date of entry: 22-Nov-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 539.2
Keywords: Оптика
інтерференція
дифракція
поляризація
Abstract: Методичні рекомендації до лабораторних робіт «Оптика» – складова комплексу робочих матеріалів створених для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 10 Природничі науки, галузей знань технічних наук. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт охоплюють розділи: «Інтерференція світла», «Дифракція світла», «Дисперсія світла» і «Поляризація світла» курсу «Оптика». Видання містить набір матеріалів необхідних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів, є базовим для подальшого поглибленого вивчення навчальних дисциплін фізикотехнічної підготовки та спецкурсів спеціальності і рекомендовано використовувати після засвоєння або паралельного вивчення лекційного матеріалу з навчальної дисципліни «Оптика». Навчально-методичне видання відповідає чинним навчальним програм підготовки й рекомендовано студентам спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, спеціальностей галузей технічних наук.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21391
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FTI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optyka_2Lab2022.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.