Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21362
Title: Boosting Vocabulary and Listening Skills: методичні рекомендації
Authors: Бондар, Тетяна Георгіівна
Котис, Олена Георгіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Бондар Т. Г., Котис О. Г. Boosting Vocabulary and Listening Skills : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 60 с.
Issue Date: Jan-2022
Date of entry: 21-Nov-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 81.111 (075.8)
Keywords: вивчення англійської мови
learning English
словниковий запас
навички говоріння
listening skills
vocabulary
Abstract: Методичні рекомендації призначені для практичних занять та самостійної роботи студентів з таких ОК як «Англійська мова» й «Аудіо практикум з англійської мови». Складаються з трьох розділів, присвячених різним комунікативним темам (‘Personality’, ‘Education’, ‘Work’), необхідних для опанування англійської мови на рівні В2. Рекомендовано студентам 1-го, 2-го років навчання освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика».
Description: Запропоновані навчальні матеріали сприяють кращому засвоєнню лексичного матеріалу до комунікативних тем ‘Personality’, ‘Education’ і ‘Work’ та вдосконаленню навичок слухання. Навчально-методичні рекомендації складаються із трьох частин, кожна з яких містить по дві секції. У першій секції запропоновані завдання на вивчення і закріплення вокабуляру. Завдання і вправи з другої секції мають на меті навчити студентів розрізняти наслух діалоги та монологи, представлені носіями мови.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21362
References (Ukraine): 1. Бондар Т. Г. English Vocabulary Exercises : Основна іноземна мова (англійська) : навчально-методична розробка. Луцьк : Поліграфія «Коллаж», 2015. 87 с.
2. Бондар Т. Г. Improve Your English: Learn Vocabulary : Основна іноземна мова (англійська) : навчально-методична розробка. Луцьк : Поліграфія «Коллаж», 2015. 96 с.
3. Brown H. Douglas. Teaching by Principle : An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York : Pearson Education Limited, 2001. 480 p.
4. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Advanced. Oxford : Oxford University Press, 2009. 256 p.
5. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Idioms and Phrasal Verbs. Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2011. 192 p.
6. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2008. 254 p.
7. Harmer J. How to Teach English. Harlow : Pearson Education Limited, 2010. 288 p.
8. Kotys O. Challenges of teaching IELTS reading to Ukrainian adult learners. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк, 2020. Вип. 13. С. 77–84.
9. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 315 p.
10. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 309 p.
11. Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2007. 232 p.
12. 42 languages. BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 141218
13. Coronavirus: Dealing with mass unemployment. BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 200924
14. Easy Ways to Improve Your Vocabulary Skills. URL : https://www.indeed.com/career-advice/career-development/improve- vocabulary-skills
15. How resilient are you? BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 200213
16. Introvert... and proud! BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 161229
17. No more bosses. BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 200806
18. Should schoolchildren have jobs? BBC Learning English. URL : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep- 171214
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boosting Vocabulary and Listening Skills.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.