Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21228
Title: Живопис: методичні рекомендації з освітнього компоненту
Authors: Прокопович, Тетяна Анатоліївна
Панфілова, Олександра Георгіївна
Bibliographic description (Ukraine): Прокопович Т. А., Панфілова О. Г. Живопис: методичні рекомендації з освітнього компоненту. Луцьк, 2022. 15 с.
Issue Date: Nov-2022
Date of entry: 15-Nov-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 74.742
Keywords: мистецтво
живопис
Abstract: Методичні рекомендації з освітнього компоненту розроблені відповідно до стандарту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалавр) рівня освіти і спрямовані на структуроване поглиблене вивчення правил та прийомів створення живописного зображення предметів побуту, портрету людини, фігури, а також більш детального вивчення живописного моделювання анатомічно-конструктивної схеми та пластичних форм. Представлений матеріал сприятиме кращому закріпленню і розумінню здобувачем правил і принципів живопису. Методичні рекомендації рекомендовано здобувачам освіти 1-4 курсу, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Мета видання – надати методичну допомогу науково-педагогічним працівникам і здобувачам ступеня бакалавра у проведенні і вивченні освітнього компоненту «Живопис». Для науково педагогічних працівників і здобувачів ступеня бакалавра напряму підготовки 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21228
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zhyvopys.pdf800,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.