Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21116
Title: Методичні орієнтири розвитку вокально-виконавських умінь студентів в процесі фахової підготовки.
Authors: Зарицький, Андрій Олександрович
Гонтар, Олег Савович
Bibliographic description (Ukraine): Зарицький А.О., Гонтар О.С. Методичні орієнтири розвитку вокально-виконавських умінь студентів в процесі фахової підготовки.. Актуальні проблеми розвитку мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2019 р. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. Вип. 1. С. 11–14.
Conference/Event: Актуальні проблеми розвитку мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти
Issue Date: 2019
Date of entry: 11-Nov-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: вокально-виконавські уміння
методичні орієнтири
фахова підготовка
Page range: 11–14
Abstract: Використання означених методичних орієнтирів дозволить підвищити рівень вокальної підготовки студентів мистецьких факультетів за рахунок поєднання вокально-технічного, художньо-виконавського, мотиваційного, оцінювально-гностичного компонентів розвитку; акцентування уваги на глибокому усвідомленні основних закономірностей співацьких процесів, розвитку вмінь координування вокальних рухів голосового апарату; формування активного вокально-педагогічного слуху; розвитку потреби до активної виконавської діяльності; гармонійного поєднання всіх аспектів вокального розвитку внаслідок одночасності та взаємозв'язкурозвитку співацьких якостей; здійснення вокальної підготовки з орієнтацією на майбутню педагогічну діяльність.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21116
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaryckii_mrochko.pdf3,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.