Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21092
Title: Рухова активність як засіб підготовки до захисту Батьківщини
Authors: Ковальчук, Надія Миколаївна
Мороз, Михайло Степанович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Луцький педагогічний коледж
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Н., Мороз М. С. Рухова активність як засіб підготовки до захисту Батьківщини. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 жовтня 2022 року). Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. С. 71-74.
Conference/Event: Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення
Issue Date: 2022
Date of entry: 10-Nov-2022
Publisher: ЛДУФК ім. Івана Боберського
Country (code): UA
UDC: 796.015.132+[373.016:355.211.5
Keywords: війна
«Захист України»
старшокласники
фізична культура
фізична підготовленість
Page range: 71-74
Abstract: У статті піднімається актуальна на даний час проблема підготовки учнівської молоді до захисту Батьківщини засобами фізичної культури. Старшокласники мають негативні відхилення у стані здоров’я. Це стало причиною різкого обмеження контингенту для призову в збройні сили України. «Захист України» також не забезпечує якісної підготовки юнаків. Для вирішення проблеми автори пропонують ввести зміни в освітній процес з предмету «Фізична культура».
Description: У процесі рухової активності за програмою матеріалу з предмету «Фізична культура» кожен юнак не тільки покращить рівень фізичної підготовленості, але одночасно набуде необхідних для якісного виконання обов’язків захисника нашої Батьківщини умінь та навичок. Прискорити їх формування можна за належного викладання предмету «Захист України» фахівцем військової справи.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21092
References (Ukraine): 1. Данилко В.М. Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку. Молодий вчений, №4(44)квітень, 2017 С. – 50-53. –URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/13.pdf
2. Дідковський О. П. Вплив фізичної культури на організм людини/ О. П. Дідковський //Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 2. С. – 150-154.
3. Ковальчук Н. Про доцільність введення в навчальну програму з фізичної культури для закладів загальної середньої освіти стройових вправ / Н. Ковальчук, В. Санюк, Т. Гнітецька // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 2. С. – 179-182.
4. Кононенко О. І. Адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27026/1/85-98.pdf
5. Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти: метод. посіб. / Остапенко, О. І. (ред.), Зубалій, М. Д., Тимчик, М. В. Кропивницький: Імекс-ЛТД. 168 с. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/241308161.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kovalchuk_2022.pdf335,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.