Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20977
Title: Педагогічна практика з української мови та літератури
Authors: Деркач, Лариса Миколаївна
Зінчук, Руслана Степанівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Деркач Л. М., Зінчук Р. С. Педагогічна практика з української мови та літератури : методичні матеріали для здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), освітньо-професійної програми «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література» / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет філології та журналістики, кафедра української мови. Луцьк : Надстир’я, 2022. 64 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 3-Nov-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 378.147.091.33-027.22(072)
Keywords: організація освітнього процесу
конспект уроку
технологія проведення уроку
Abstract: Видання містить силабус педагогічної практики з української мови та літератури, а також зразки звітної документації та методичні рекомендації до виконання різних видів робіт. Для здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), освітньо-професійної програми «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література» факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20977
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ped_praktyka_22.pdf426,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.