Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 : [68] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201222-Jan-2013Вплив антропогенного фактора на різноманіття фітонематод в ґрунтіШевченко, В. Л.; Жиліна, Т. М.; Shevchenko, V. L.; Zhilina, T. M.
Article201222-Jan-2013Створення Національного природного парку «Кременецькі гори» та його роль у збереженні біорізноманіттяШтогрин, М. О.; Гоцкалюк, Л. О.; Shtogrin, M. O.; Hotskalyuk, L.A.
Article201222-Jan-2013Природно-заповідний фонд території Мізоцького кряжу: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонуванняКовальчук, І. П.; Андрейчук, Ю. М.; Жданюк, Б. С.; Kovalchuk, I. P.; Andreychuk, J. M.; Zhdanyuk, B. S.
Article201222-Jan-2013Фізична рекреація у сфері дозвілля української молодіСкрипник, Л. В.; Чепурда, Г. М.; Skrypnyk, L. V.; Chepurda, G. M.
Article201222-Jan-2013Еколого-економічна модель моніторингу рекреаційної зони на прикладі АР КримСкрипник, А. В.; Букін, Е.К.; Skripnik, A.V.; Bukin, E. K.
Article201222-Jan-2013Перспективи інтеграції екомоніторингу, охорони та оптимізації рослинного покриву міста ЧеркасиБайрак, О. М.; Жицька, Л. І.; Bayrak, O. M.; Zhitska, L. I.
Article201222-Jan-2013Аналіз придатності території Шацького району Волинської області для створення спеціальних сировинних зонШевчук, М. Й.; Мерленко, І. М.; Повх, О. В.; Shevchuk, M. Y.; Merlenko, I. M.; Povh, O. V.
Article201221-Jan-2013Результати моніторингових досліджень родючості радіоактивно забруднених ґрунтів Полісся Волинської областіГнатів, П. С.; Голуб, С. М.; Голуб, В. О.; Hnativ, P. S.; Golub, S. M.; Golub, V. O
Article201221-Jan-2013Радіоактивне забруднення рекреаційних зон регіонального ландшафтного парку «Прип’ять−Стохід»Худоба, В. В.; Khudoba, V. V.
Article201221-Jan-2013Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопівЗуб, Л.М.; Zub, L. M.
Article201221-Jan-2013Про використання поправкових коефіцієнтів при оцінці рівня антропогенної трансформації басейнів водних об’єктівГриб, Й. В.; Ковенько, Т. М.; Gryb, Yo. V.; Kovenko, T. M.
Article201221-Jan-2013Радіоекологічні проблеми водних екосистем Шацького національного природного паркуВолкова, О. М.; Бєляєв, В. В.; Ситник, Ю. М.; Михалевич, А. М.; Volkova, O. M.; Belyaev, V. V.; Sytnyk, Y. M.; Mykhalevych, A. M.
Article201221-Jan-2013Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: органічні токсичні речовини у водіАрсан, О. М.; Ситник, Ю. М.; Горбатюк, Л. О.; Кукля, І. Г.; Arsan, O. M.; Horbatyuk, L. O.; Sytnik, Yu. M.; Kuklia, I. G.
Article201221-Jan-2013Загрози антропогенного впливу на ландшафтне і біологічне різноманіття озер Шацького національного природного паркуРоманенко, В. Д.; Щербак, В. І.; Якушин, В. М.; Майстрова, Н. В.; Семенюк, Н. Є.; Romanenko, V. D.; Scherbak, V. I.; Iakushin, V. M.; Maistrova, N. V.; Semeniuk, N. Ie
Article201221-Jan-2013Вплив рекреаційного пресу на біорізноманіття Шацького національного природного паркуПіць, Н. А.; Горбань, І. М.; Pits, N. A.; Gorban, I. M.
Article201215-Jan-2013Система комплексного екологічного моніторингу природного середовища Шацького національного природного паркуПанасюк, В. В.; Юрчук, П. В.; Кошовий, В. В.; Муравський, Л. І.; Горбань, І. М.; Ященко, П. Т.; Матейчик, В. І.; Альохіна, О. В.; Корусь, М. М.; Panasyuk, V. V.; Yurchuk, P. V.; Koshovyy, V. V.; Muravskyy, L. I.; Gorban, I. M.; Jashchenko, P. T.; Al’okhina, O. V.; Korus’, M. M.
Article201215-Jan-2013Охорона заповідних природних територій Шацького поозір’я – в ефективній законодавчій базіОлійник, В. С.; Попова, Н. В.; Гриб, Й. В.; Войтишина, Д. Й.; Oliynyk, V. S.; Popova, N. V.; Gryb, Yo. V.; Voytyshyna, D. Yo.
Article201215-Jan-2013Вплив сонячної активності на екологічні процеси на природо-заповідних територіях Західного Полісся: проблема чи гіпотеза?Кошовий, В. В.; Івантишин, О. Л.; Горбань, І. М.; Альохіна, О. В.; Мезенцев, В. П.; Петрів, Х. О.; Koshovyy, V. V.; Ivantyshyn, O. L.; Gorban, I. M.; Alokhina, О. V.; Mezentsev, V. P.; Petriv, Kh. О.
Article201215-Jan-2013Полесская экологическая конвенция – гносеологическая парадигма становленияКонищук, В. В.; Андриенко, Т. Л.; Бондар, А. И.; Груммо, Д. Г.; Евстигнеев, О. И.; Давыдюк, В. Ф.; Коновальчук, В. К.; Ландин, В. П.; Лукаш, А. В.; Серебряков, В. В.; Соловей, Т. В.; Титар, В. М.; Фурдычко, О. И.; Чоботько, Г. М.; Шершун, Н. Х.; Konishchuk, V. V.; Andrienko, T. L.; Bondar, A. Y.; Grummo, D. H.; Davydiuk, V. F.; Evstigneev, O. I.; Konovalchuk, V. K.; Landin, V. P.; Lukash, A. V.; Serebriakov, V. V.; Solovey, T. V.; Tytar, V. M.; Furdychko, O. I.; Shershun, N. Kh.
Article201215-Jan-2013Моніторинг, моделювання і прогнозування впливу Хотиславського кар’єру на гідрогеологічні і лісоекологічні умови природно-заповідних об’єктів Західного ПоліссяМокрий, В. І.; Mokryy, V. I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68