Природа Західного Полісся та прилеглих територій : [216] Community home page

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних та географічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: з біологічних наук постанова Президії ВАК України від 22.04.2011 р. № 1-05/4) та географічних наук постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8)

Засновник:Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Редакційна колегія

Browse

Sub-communities within this community

2010 [26]

2011 [33]

2012 [68]

2013 [32]

2014 [57]

ISSN:2227-3220

ISBN:978-966-600-672-4

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19778-9578 ПР від 15.03.2013 р.

УДК:502(477.41/42)(082)

ББК:26(4УКР3)я43+28(4УКР3)я43

Галузь науки: географічні та біологічні науки

Проблематика: висвітлення питань геологічної будови, клімату, поверхневих та підземних вод, грунтів, рослинного і тваринного світу, охорони природи, рекреації, природних ресурсів Західного Полісся та прилеглих територій

Мова видання: українська

Періодичність: 1 раз на рік

Рік заснування: 2004