Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20889
Title: Загальна характеристика травматизму в східних єдиноборствах
Authors: Бакіко, Ігор Володимирович
Радченко, Олександр Вікторович
Констанкевич, Володимир П.
Bibliographic description (Ukraine): Бакіко І. В., Радченко О. В., Констанкевич В. П. Загальна характеристика травматизму в східних єдиноборствах. Єдиноборства. 2019. 4 (14). С. 4-14.
Journal/Collection: Єдиноборства
Issue: 4(14)
Issue Date: Oct-2019
Date of entry: 20-Oct-2022
Publisher: Харківська державна академія фізично\ культури
Country (code): UA
Place of the edition/event: Харківська державна академія фізично\ культури
UDC: 796.85/616-001
Keywords: травматизм
єдиноборства
тренувальний процес
причини
фактори
профілактика
спортсмени
Page range: 4-14
Abstract: Мета: за допомогою аналізу науково-методичної, медичної та спеціальної літератури виявити основні причини й засоби профілактики травматизму в східних єдиноборствах. Матеріал і методи. Під час роботи для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз, систематизація та узагальнення наукової і науково-методичної літератури. Результати: в олімпійському й традиційному спорті досягнення високого спортивного результату залежать не лише від бажання спортсмена, матеріальної забезпеченості, але й від уникнення ризику травматизму. Травматизм в тому чи іншому виді східних єдиноборств викликає численні дискусії. Для кожного виду спорту або групи видів спорту характерні свої особливості травматизму. У зв’язку з цим у даному огляді увага акцентується на аналізі травматизму в представників східних єдиноборств. Було виявлено, що найбільш поширеними видами травм серед спортсменів-єдиноборців є травми голови й шиї, травми плеча й передпліччя, вивихи в суглобах пальців рук і ніг, у тому числі колінного, плечового й ліктьового, також забої, які здебільшого локалізуються в ділянці плеча, стегна та значно частіше – у ділянці тулуба. Для профілактики травм практикується грамотне екіпірування спортсмена, використання різних засобів захисту (шоломи, капи, бинти, щитки, рукавички й тому подібне), відповідність місця проведення змагань вимогам техніки безпеки, заборона до допуску в змаганнях недостатньо підготовлених спортсменів, а також проведення регулярного передсезонного медичного обстеження. Висновки. Основними причинами травматизму в східних єдиноборствах є: невірно організований тренувальний процес; невірно проведена розминка; недостатній рівень підготовки спортсмена до зазначеного типу навантаження чи змагань; використання пошкодженої або неякісної екіпіровки, відсутність захисних засобів тощо. Дотримання засобів профілактики дозволить звести ризик травми до мінімуму й уникнути неприємних наслідків.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20889
References (Ukraine): 1. Алексеев, А. Ф., & Ананченко, К. В. (2007). «Причины возникновения травм у дзюдоистов и их профилактика». Слобожанський науковоспортивний вісник, (11), 106-108.
2. Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків
3. Ананченко, К. В., & Хацаюк, О. В. (2018). «Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів». Единоборства, 4-18.
4. Арансон, М. В., Озолин, Э. С., & Шустин, Б. Н. (2015). «Тенденции научных исследований в видах единоборств». Вестник спортивной науки, (3), 4-9.
5. Бакулин, В., Богачев, А., Грецкая, И., & Богомолова, М. (2017). Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация. Litres.
6. Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 14-17.
7. Валецький, Ю., Валецька, Р., & Петрик, О. (2010). «Причини виникнення та профілактика травм опорно-рухового апарату в спортсменів». Physical education, sports and health culture in modern society, (2 (10)), 79-83.
8. Вачев, С., & Брискин, Ю. (2007). «Структура и причины травматизма в восточных единоборствах с ударной техникой». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, (12), 29-31.
9. Вачев, С., & Кость, С. (2013). «Профілактика травматизму у східних одноборствах з ударною технікою». Молода спортивна наука України, Т1, 24-27.
10. Высочин, Ю. В., & Лукоянов, В. В. (2009). «Травматизм в спортивно-боевых единоборствах». Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, (3 (12)), 45-53.
11. Гребік О. (2015). Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання. (Автореф. дис. … канд.пед.наук). Луцьк, Україна.
12. Грибан, Г. П. (2005). Правила техніки безпеки і профілактики спортивного травматизму на заняттях з фізичного виховання. ДАУ, Житомир.
13. Гринь, Л. В. (2002). «Травматизм у спортсменів-борців и його профілактика». Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (24), 94 – 98.
14. Еганов, В. А., & Галкин, П. Ю. (2010). «Факторы риска спортивного травматизма в ударных видах единоборств». Успехи современного естествознания, (10), 106-109.
15. Жданов, Ю. & Прокопец, В. (2000). «Проблемы здоровья и спорта». Олимпийский спорт и спорт для всех : IV Междунар. науч. конгресс. 193.
16. Конох, А. П. (2000). Профилактика травматизма у младших школьников средствами физического воспитания. (Автореф. дис. … канд.наук фв и с). Киев, Украина.
17. Лопин, М. С., & Кравцов, В. В. (2017). «Профилактика спортивного травматизма». In IX Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство», 3664-3668.
18. Лучко, О. & Альнікіна, О. (2017). «Травматизм у спортивних єдиноборствах». Вісник Прикарпатського університету, (14), 97 – 102.
19. Мардар, Г. & Ячнюк, І. (2008). «Запобігання травматизму в процесі підготовки спортсменів». Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3). 79 – 82.
20. Матиенко, Е. Н. (2002). Педагогические аспекты гуманизации спортивной тренировки по вольной борьбе. (Автореф. дис. … канд.пед.наук). Красноярск, Россия.
21. Миронов, С. П. & Бурмакова, Г. М. (2000). Повреждения локтевого сустава при занятиях спортом. Клиника, диагностика, лечение. Монография.
22. Миронова, З. С. (2007). «Перенапряжение опорно-двигательного апарата у спортсменов». Физкультура и спорт. 38 – 40.
23. Перебійніс, В. Б. (2013). «Профілактика травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень». Теорія та методика фізичного виховання, (3), 48-52.
24. Платонов, В. Н. (2006). «Травматизм в спорте: проблемы и перспективы их решения». Спортивна медицина, (1).54 – 77.
25. Сонбол, А. А., & Симаков, А. М. (2017). «Характеристика травматизма у юных тхэквондистов». Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, (7), 186-188.
26. Худолій, О. М. (2008). Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник, Харків.
27. Шандригось, В. І., & Латишев, С. (2014). «Травматизм та його профілактика у спортивній боротьбі». Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр.–Вип, 18, 228-233.
28. Anderson, M. B. & Williams, S. M. (2018). «A modelof stress and atletic injury: Prediction and prevennion». Jornal of Sport and Exercise Psychology, (10). 294 – 306.
29. Fournier, J., Calmels, C., Durand-Bush, N., & Salmela, J. (2005). «Effect of a season–long PST program on gymnastic performance and on psychological skills development». International Journal of Sport and Exercise Psychology, 3: 59-78.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yedynoborstva_2019.PDF614,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.