Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20830
Title: Методичні вказівки до написання курсової роботи з розробки програмного забезпечення для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня
Authors: Булатецька, Леся Віталіївна
Булатецький, Віталій Вікторович
Глинчук, Людмила Ярославівна
Гришанович, Тетяна Олександрівна
Жигаревич, Оксана Костянтинівна
Мамчич, Тетяна Іванівна
Павленко, Юлія Степанівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до написання курсової роботи з розробки програмного забезпечення для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, О. К. Жигаревич, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко; ВНУ ім. Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 288 КБ). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 30 с.
Issue Date: Jun-2022
Date of entry: 11-Oct-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 004
Keywords: програмне забезпечення
життєвий цикл програмного забезпечення
технічне завдання
тестування програмного забезпечення
Abstract: Методичні рекомендації містять загальні положення щодо мети, змісту та організації написання курсової роботи з розробки програмного забезпечення, детальний опис всіх структурних елементів роботи та вимоги до оформлення. Подається порядок і процедура допуску до захисту та самого захисту й критерії оцінювання. У додатках наведено зразки документів, які використовуються при підготовці курсової роботи. Є керівним документом для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та їх керівників при написанні курсової роботи з розробки програмного забезпечення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20830
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93#Text
https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza
https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19699
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19470
http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19742
https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=uk
References (Ukraine): Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93#Text (дата звернення: 25.05.2021)
Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. URL: https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza (дата звернення: 25.05.2021).
Положення про випускні кваліфікаційні роботи (прєкти) URL: https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza (дата звернення: 25.05.2021)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з програмування для cтудентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укладачі : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ імені Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 532 КБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 40 с. URI : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19699
Закон України «Про освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 18.09.2021)
Кодекс академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки. URL: https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/(дата звернення: 18.09.2021)
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки. URL: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf (дата звернення: 18.09.2021)
Методичні вказівки щодо проходження виробничої (проєктно-технологічної) практики студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 288 КБ). – Луцьк , 2020. – 23 с. [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19470
Методичні вказівки щодо проходження виробничих практик студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, О. К. Жигаревич, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 288 КБ). – Луцьк, 2022. – 23 с
Марченко А. В. Проектування інформаційних систем URL: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf
Приклади оформлення бібліографічного опису відповідно до ДСТУ 8302:2015 URL: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/ (дата звернення: 25.05.2021)
Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи зі спеціалізації для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укладачі : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 544 КБ). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 40 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19742
Вимоги до формату відео й аудіо - YouTube Довідка. Google Help. URL: https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=uk (дата звернення: 22.05.2022)
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kursova_SD.pdf513,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.