Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2078
Title: Програми регіонального розвитку Європейського Союзу як чинник транскордонного співробітництва України та Польщі
Other Titles: The programmes of European Union’s regional development as the precondition of Ukrainian-Polish cross-border cooperation
Authors: Мандрик, І. П.
Mandryk, I. P.
Bibliographic description (Ukraine): Мандрик І. П. Програми регіонального розвитку Європейського Союзу як чинник транскордонного співробітництва України та Польщі / І. П. Мандрик // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14–15 травня 2013 р., м. Луцьк) : в 2 т. / [під заг.ред. Митко А.М.]. – Т.1. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 182 - 187.
Issue Date: 2013
Date of entry: 31-Oct-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: cross-border cooperation
programmes of regional development
projects
European Union
Ukraine
Poland
Abstract: Транскордонне співробітництво сьогодні розглядається як інструмент стимулювання економічного розвитку регіонів, особливо прикордонних, а також як інструмент реалізації євроінтеграційного курсу України. Це визначає необхідність активізації взаємовідносин України та сусідніх держав, передусім Польщі. Основним чинником ефективного розвитку транскордонного співробітництва є його фінансування, яке загалом здійснюється за рахунок асигнувань державного і місцевих бюджетів, інших позабюджетних джерел, а також закордонними донорськими програмами. З огляду на вище сказане дослідження цього чинника розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Польщею є досить актуальним. The main programmes of regional development of European Union in frame of ukrainian-polish cross-border cooperation are characterized. The priorities of ukrainian-polish cross-border programme “Poland – Byelorussia – Ukraine 2007-2013” are determined.
Description: І. П. Мандрик, к. геогр. н., доц. кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк)
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2078
Content type: Article
Appears in Collections:Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України , 2013 , Т 1.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandryk.pdf182,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.