Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20771
Title: Вікова психодіагностика та психокорекція
Authors: Коць, Михайло Онисимович
Bibliographic description (Ukraine): Коць М. О. Вікова психодіагностика та психокорекція : силабус вибіркового освітнього компонента підготовки магістра спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2022. 11 с.
Issue Date: Sep-2022
Date of entry: 22-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: психодіагностика
психокорекція
Abstract: Освітній компонент є вибірковим курсом циклу професійної та практичної підготовки фахівця, одним із тих, які зорієнтовані на психологічну діагностику та корекцію. Він покликаний ознайомити здобувачів із теоретико-методичними засадами дослідницької та корекційної роботи, основними методами наукових досліджень, які використовують на різних етапах онтогенезу. Пререквізити: загальна психологія, психодіагностика, вікова психологія, педагогічна психологія. Постреквізити: експериментальна психологія, соціальна психологія, практична психологія. Предмет вивчення – психодіагностика, психокорекція.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20771
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vik_pykhodiagnost.pdf426,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.