Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20767
Title: Особливості інтерпретацій прелюдії і фуги d-moll № 6 з дтк (2 том) Й. С. Баха сучасними баяністами
Authors: Охманюк, Віталій Федорович
Коменда, Ольга Іванівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Охманюк В. Ф., Коменда О. І. Особливості інтерпретацій прелюдії і фуги d-moll № 6 з дтк (2 том) Й. С. Баха сучасними баяністами / Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020, Вип 30, том 4, C. 321-326
Journal/Collection: Актуальні питання гуманітарних наук
Issue Date: 11-Jun-2020
Date of entry: 22-Sep-2022
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-9762-4968
https://orcid.org/0000-0002-7659-690X
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212629
UDC: 780.647.2:781.6+78.071.1.07(430)(092)
Keywords: Бахівська музика
баянне виконавство
поліфонія
музична інтерпретація
добре темперований клавір
бароко
Page range: 321-326
Abstract: В педагогічній роботі проблема розкриття сенсу музики Й. С. Баха важлива особливо. По відношенню до прелюдій і фуг «Добре темперованого клавіру» накопичено великий педагогічний досвід і склалися усталені виконавські традиції, внутрішня суть цієї музики буває закрита від виконавців. Метою статті постає завдання з’ясувати проблеми, особливості виконання та зробити порівняльний аналіз інтерпретацій прелюдії і фуги d-moll № 6 з 2 тому «Добре темперованого клавіру» Й. С. Баха сучасними баяністами. Мeтoдологія роботи полягає у застосуванні таких методів, як: aнaліз літeрaтурних джeрeл, узaгaльнюючий, icтoрикo-культурoлoгiчний, aбстрaгуючий, синтeз, cиcтeмний, творчо-діяльнісний, пoрівняльний, хрoнoлoгiчний та типoлoгiчний. Наукова новизна полягає у тому, щоб окреслити домінуючі тенденції у дискурсі художньо-естетичних орієнтацій сучасних баяністів. Провести дослідження, які виконавські виражальні засоби та форми потрібно використовувати баяністам, щоб передати образно-значеннєвого змісту при виконанні Прелюдії і фуги d-moll № 6 з «Добре темперованого клавіру» (2 том) Й. С. Баха. Також окреслити xaрaктeрні риси інтерпретацій Прелюдії і фуги у баянному виконавстві. Як висновок у статті відзначається, що спеціального новаційного акценту чи альтернативної пропозиції з боку баянно-виконавського тлумачення циклу d-moll не можна зауважити. Але можна констатувати деякі показові моменти, що окреслюють домінуючі тенденції у дискурсі художньо-естетичних орієнтацій сучасних баяністів. Це виконання аналізованого твору (знакового не лише для Прелюдії і фуги d-moll № 6 (2 том), а й для музичного стилю Й.С. Баха у всій його парадигмальній цілості) у порівнянні з інтерпретаційними домінантами уславлених піаністів минулих десятиліть не програє у цілому в змістовій частині інтерпретаційного рішення, а в компетентному фаховому підході до проблем інтерпретації барокової стилістики виразно резонує з їх виконавськими рішеннями.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20767
Content type: Article
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okhmaniuk_Komenda.pdf383,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.