Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20765
Title: Oсобливості фахової підготовки керівників вокальних ансамблів
Authors: Зарицька, Анна Андріївна
Зарицький, Андрій Олександрович
Affiliation: Луцький педагогічний коледж
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Зарицька, А., & Зарицький, А. (2022). Oсобливості фахової підготовки керівників вокальних ансамблів. Fine Art and Culture Studies, (1), 71-76. DOI: https://doi.org/10.32782/facs-2022-1-10
Journal/Collection: Fine Art and Culture Studies
Issue: 1
Issue Date: 22-Apr-2022
Date of entry: 21-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2579-5279
https://orcid.org/0000-0001-9996-6937
DOI: https://doi.org/10.32782/facs-2022-1-10
UDC: 378.147:784.96
Keywords: етапи роботи над вокальним твором
методичні прийоми
підготовка керівника вокального ансамблю
вокальний ансамбль
музичне мистецтво
vocal ensemble
musical art
training of the leader of vocal ensemble
methodical receptions
stages of work on vocal composition
Page range: 71-76
Abstract: У статті розглянуто питання щодо особливостей фахової підготовки бакалаврів музичного мистецтва до керівництва вокальним ансамблем. Недостатнє висвітлення даної проблематики та брак відповідного методичного забезпечення в сучасній системі підготовки керівників вокальних ансамблів актуалізувало вибір теми. Метою даного дослідження є аналіз специфічних особливостей підготовки майбутніх керівників вокальних ансамблів, визначення основних етапів та методичних прийомів роботи над вокальними творами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати практичну роботу керівника вокального ансамблю, охарактеризувати основні етапи роботи над музичними творами. Наукова новизна полягає у розробці та характеристиці основних етапів роботи керівника вокально- го ансамблю, а саме: підготовчий етап, що включає підбір репертуару, теоретичний та практичний аналіз; технологічний етап, в процесі якого здійснюється навчально-репетиційна робота над інтонаційними, метро- ритмічними, художньо-виконавськими труднощами в вокальному творі, відпрацювання вокально-ансамблевих навичок; заключний (художньо-творчий) етап, що спрямовується на створення творчої концепції, яскравого художньо-музичного образу, концертно-просвітницької та фестивально-конкурсної діяльності. Зауважимо, що під час навчально-репетиційної діяльності з колективом важливим є відпрацювання вокально-технічних навичок, спрямування на систематичне освоєння теоретичних понять та практичних умінь, принципів, закономірностей, що вводять учасників у процес творчого вдосконалення. Зазначені характерні ознаки та властивості вокальної роботи спрямовуються на вироблення художньо-творчого, естетичного та ціннісного ставлення до творчої діяльності. Отож, в результаті дослідження були здійснені такі висновки: майбутній фахівець, як керівник вокального ансамблю має володіти природніми здібностями, ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями. Зауважимо, що опрацювання визначених етапів роботи над художнім твором сприятиме формуванню фахової компетентності керівників вокальних ансамблів, професійному та творчому зростанню майбутніх фахівців. Тривалість етапів, ступінь деталізації у роботі, вибір методичних прийомів залежатимуть від складності твору, цілей виконання, рівня володіння вокально-технічними навичками, індивідуальних особливостей виконавців. Саме уміння керівника залучити учасників до спільної вокально-творчої діяльності формуватиме в учасників упевненість у свої силах, підвищить самооцінку, викличе бажання до самовираження, самоствердження, реалізації внутрішніх потенційних сил.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20765
URL for reference material: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/article/view/482/438
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zarycka_zaryckyi.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.