Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20764
Title: Взаємодія різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасного мистецького коледжу
Other Titles: The interaction of different arts in educational process of the modern art college
Authors: Коменда, Ольга Іванівна
Охманюк, Віталій Федорович
Хмілевська, Ірина Станіславівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Коменда, О., Охманюк, В., & Хмілевська, І. (2021). Взаємодія різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасного мистецького коледжу. Музичне мистецтво і культура, 2(31), 317-340. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-2-26
Journal/Collection: Музичне мистецтво і культура
Issue: 2(31)
Issue Date: 21-Dec-2020
Date of entry: 21-Sep-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової
ORCID Id: http://orcid.org/0000-0002-7659-690X
http://orcid.org/0000-0001-9762-4968
http://orcid.org/0000-0002-0579-0553
DOI: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-2-26
UDC: 377.5
Keywords: Мистецький заклад освіти
взаємодія різних видів мистецтва
освітній процес
освітній простір
інтеграційні зв’язки
розвиток творчої особистості
інтегроване освітнє середовище.
Page range: 317-340
Abstract: Сучасна освіта – це відкрита, складна, динамічна система, для якої властивий високий рівень інтеграційних зв’язків між окремими її компонентами, вибір і взаємодія яких засновані на забезпеченні умов для цілісного і гармонійного розвитку особистості. Діяльність мистецького закладу освіти на сучасному етапі розвитку суспільства переслідує завдання створення єдиного освітнього простору і цілісної освітньої системи. Взаємодія видів мистецтва у освітньому просторі закладу освіти відбувається з урахуванням процесу педагогічної взаємодії, що ускладнює і поглиблює систему розгалужених стосунків і відношень між елементами цього освітнього простору. Мета роботи – розкрити форми взаємодії різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасно- го мистецького коледжу. Методологія – на основі аналізу психолого-педагогічної та мистецтвознавчої літератури виокремити провідні тенденції сучасної мистецької освіти та продемонструвати їхнє вті- лення на практиці сучасного мистецького коледжу. Наукова новизна – окреслення явища сучасного мистецького коледжу як інтегрованого ос- вітнього середовища, в якому відбувається процес активної взаємодії різних видів мистецтва. Висновки. Взаємодія різних видів мистецтва є основою освітнього процесу сучасного мистецького коледжу. Як така, що склалася історично, ц взаємодія продемонструвала свою стійкість та ефективність на різних етапах історичного розвитку. В сучасних умовах взаємодія різних видів мистецтва реалізується на рівні освіт- ньо-професійних програм, навчальних планів, різних форм безпосередньо- го освітнього процесу – навчальних занять, позанавчальної діяльності, різноманітних творчих акцій і проєктів, у безпосередньому індивіду- альному спілкуванні між викладачем і студентом, а також в процесі самостійних індивідуальних пошуків здобувача освіти. Взаємодія різних видів мистецтва є полем, яке породжує нетривіальні творчі рішення, приносить оригінальні творчі результати та формує зрілу, сповнену потужного мистецького потенціалу творчу особистість.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20764
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021.pdf252,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.