Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20763
Title: Облік і оподаткування в управлінні проєктами : методичні рекомендації до практичних занять
Authors: Садовська, Ірина Борисівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Садовська І. Б. Облік і оподаткування в управлінні проєктами: методичні рекомендації до практичних занять. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 77 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 20-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 33.021(072)
Keywords: проєкти
управління проєктами
оподаткування в управлінні проєктами
грантові проєкти
Abstract: Висвітлено основні положення теорії і практики обліку і оподаткування як єдиної інформаційної системи для потреб управління проєктами. Розкрито порядок організації процесу облікової роботи, альтернативних систем оподаткування та складання фінансової звітності. Методичні рекомендації до практичних занять містить вісім тем, кожна з яких має окреме тематичне і змістове наповнення та описує основні питання обліку і оподаткування управління проєктами для організацій та установ різних форм власності. Рекомендовано для здобувачів освіти доугого магістерського рівня закладів вищої оствіти, а також для бажаючих самостійно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з обліку і оподаткування управління проєктами в умовах інституціональних змін та невизначеності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20763
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metrek.pdf2,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.