Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20761
Title: Фізика з основами радіоелектроніки: конспект лекцій
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Галян, Володимир Володимирович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Кевшин А. Г., Галян В. В. Фізика з основами радіоелектроніки: конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 113 с.
Issue Date: Feb-2022
Date of entry: 20-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 539.2
Keywords: електричний струм
напруженість електричного поля
інтерференція
дифракція
фотон
електромагнітні хвилі
радіопередавач
транзистор
Number of pages: 113
Abstract: Конспект лекцій з «Фізика з основами радіоелектроніки» – складова комплексу робочих матеріалів написаних на українській мові, створених для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Дане навчальне видання містить лекції, у яких у доступній формі викладені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електромагнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики, базові поняття радіоелектроніки. Навчально-методичне видання відповідає чинним навчальним програм підготовки й рекомендовано студентам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20761
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FTI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
radioelektronik.pdf4,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.