Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20757
Title: Народні та нетрадиційні методи реабілітації
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Bibliographic description (Ukraine): Народні та нетрадиційні методи реабілітації [Електронний ресурс] : наук.-допом. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лемі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – 97 назв.
Issue Date: 2022
Date of entry: 19-Sep-2022
UDC: 61(01)
Keywords: бібліографічні видання
Народна медицина у Запорізькій Січі
Нетрадиційні методи оздоровлення
Йогівська система авторегуляції
Abstract: Бібліографічні матеріали ознайомлюють з основами різних напрямків нетрадиційних методів оздоровлення, які є набуттям досвіду цілих поколінь різних народів, висвітлюють окремі оздоровчі системи, рекомендації народної медицини при окремих хворобливих станах. Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної дисципліни «Народні та нетрадиційні методи реабілітації» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Медичний факультет, Кафедра клінічної медицини). Розміщення джерел (97 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20757
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rehabilitation.pdf408,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.