Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20756
Title: Матеріалознавство
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Bibliographic description (Ukraine): Матеріалознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – 85 назв.
Issue Date: 2022
Date of entry: 19-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 62(01)
Keywords: бібліографічні видання
Кристалізація
Типи сплавів
Правило фаз Гіббса
Abstract: Бібліографічні матеріали висвітлюють питання впливу зовнішніх умов і хімічного складу сплавів на процес кристалізації, на фізичні властивості одержаних матеріалів; ознайомлюють із застосуванням в техніці металів та їх сплавів, напівпровідників, полімерів, аморфних матеріалів, керамік, стекол та інших матеріалів, а також нових матеріалів з особливими властивостями. Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативно навчальної дисципліни «Матеріалознавство» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Навчально-науковий фізико-технологічний інститут, Кафедра експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій). Розміщення джерел (85 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20756
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
materialscience.pdf622,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.