Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20751
Title: Верстка веб-сторінок з допомогою HTML та CSS : методичні рекомендації
Authors: Павленко, Юлія Степанівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Павленко Ю. С. Верстка веб-сторінок з допомогою HTML та CSS : методичні рекомендації до першого модуля нормативної дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» [Електронний ресурс] . Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 65 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 19-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 004.774:004.439(072)
Keywords: HTML
CSS
верстка сайту
мова гіпертекстової розмітки HTML
семантична верстка HTML5
Abstract: Методичні рекомендації містять теоретичний матеріал до тем першого модуля нормативної дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань», а також приклади практичних завдань та зразки тестових запитань до модульного контролю. Теми укладені згідно програми дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» для студентів ІІ-го курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Методичні рекомендації є корисними для викладачів, які працюють зі студентами суміжних напрямів та студентів, які навчаються за галуззю знань 12 «Інформаційні технології». Буде цікавий для розвитку додаткових вмінь та навичок з верстки веб-сторінок. Для студентів вузів, коледжів та учнів шкіл.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20751
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
web_page.pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.