Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20742
Title: Природний рекреаційний потенціал басейну р. Пітушок.
Authors: Лук’янова, Ганна Віталіївна
Полянська, Тетяна Олександрівна
Полянський, Сергій Володимирович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, студентка групи Гео-33 О
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права, асистент кафедри міжнародних економічних відносин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Лук’янова Г. В., Полянська Т. О., Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал басейну р. Пітушок. Modern directions of scientific research development : матер. ХVI Міжнар. наук.-практ. конференції, 07-09 вересня 2022 р. : зб. наук. праць. Чикаго, 2022. С.101-108.
Conference/Event: Modern directions of scientific research development
Issue Date: 8-Sep-2022
Date of entry: 14-Sep-2022
Publisher: Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Cognum Publishing House; BoScience Publisher
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Пітушок
р. Західний Буг
Володимирський район
Ковельський район
Волинська область
Page range: 101-108
Abstract: Досліджено можливості рекреаційного потенціалу р. Пітушок. Вивчено її морфометричні показники. Здійснено аналіз особливостей об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) басейну річки. Визначено можливості використання ПЗФ територій у рекреаційному напрямку. Запропоновано першочергові заходи оптимізаці функціонування природно-заповідних об’єктів.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20742
References (Ukraine): 1.Вишнівська територіальна громада URL: https://vyshniv-rada.gov.ua/
2.Володимирська района державна адміністрація. URL: http://lbsadm.gov.ua/
3.Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія Географія. Київ, 2020. № 1/2(76/77). С. 69–77.
4.Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
5.Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинськоїобласті : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
6.Ковельська района державна адміністрація URL: http://koveladm.gov.ua/
7.Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15) 2022. S. 171-185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185.
8.Нетробчук І.М., Чижевська Л. Т., Полянський С.В., Карпюк З. К., Мельник О.В., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science» № 14-15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2022. С.702–708.
9.Полянський С.В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Мельник О.В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В., Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області.Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна 24 грудн. 2021 р. International scientific journal «Grail of Science» № 11 (December, 2021) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2021. С.638-646.
10. Полянський С. В., Чижевська Л.Т., Карпюк З. К., Качаровський Р.Є. Природний рекреаційний потенціал басейну р. Золотуха. Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції: Міжнар. наук.-практ. конф., 18 серпня 2022 р. : зб. наук. праць. Полтава, 2022 С.77-79.
11.Природно-заповідний фонд Волинськоїобласті URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
12.Про природно-заповідний фонд України : Закон Українивід 16 черв. 1992 р. 2456-ХІІ: URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12 (дата звернення 12.08.2022).
13.Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 06.08.2022).
14.Устилузька територіальна громада URL: https://ustyluzka-gromada.gov.ua/ (дата звернення: 29.08.2022 р.).
15.Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: (Луцьк, 2019. 11–12 квітн. 2019 р.), Луцьк, 2019. С. 98–101.
16.Чир Н. В., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Роль об’єктів природно-заповідного фонду прикордонних ОТГ Волинської області у розвиткуекологічного туризму. Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 жовт. 2019 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 271–275.
17.Чир Н., Чижевська Л., Карпюк З., Качаровський Р. Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонних об’єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волинської області. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи.Банська;Бистриця; Баку; Ужгород; Херсон; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. С. 262–265.
18.Чир Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури Любомльського району Волинської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф.В. Зузука ;Східноєвроп.нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки. Луцьк, 2017. № 14. Т.1 : Географія. С. 88–92.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
basein r. Pitushok.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.