Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20726
Title: Біологічне забруднення морів Світового океану
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. К. Біологічне забруднення морів Світового океану. Věda a perspektivy. 2022. № 8(15). S.148-160. DOI : 10.52058/2695-1592-2022-8(15)-148-160.
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 8(15)
Issue Date: 23-Aug-2022
Date of entry: 13-Sep-2022
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-148-160
Keywords: біологічне забруднення
інвазія
інтродукція
чужорідні види
Чорне море
Азовське море
Середземне море
Світовий океан
Page range: 148-160
Abstract: На стан біорізноманіття природних екосистем негативно впливає низка чинників. Одним із ключових є інвазійні чужорідні види, що особливо активно поширюються у морських екосистемах. Поширення цих видів є часто безповоротним процесом. Встановлення контролю за їх розповсюдженням та чисельністю – складне завдання. Мета публікації – з’ясування причин швидкої експансії тропічних морських видів у моря Світового океану: Середземне, Чорне, Азовське та інші, що відбувається внаслідок суттєвого потепління вод, зміни їх мінералізації через кліматичні зрушення, антропогенного впливу, інтенсифікації морських перевезень. У роботі обґрунтовано доцільність необхідності постійного моніторингу наявності чужорідних інвазійних видів у морських екосистемах, їхнього впливу на місцеве біорізноманіття, проведення поглиблених досліджень властивостей інвазійних видів задля можливості використання у харчовій галузі, медицині, косметиці, фармакології з метою зниження згубного впливу на природні екосистеми.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20726
URL for reference material: https://poglyad.tv/index.php/ekologichnyj-kontrol-i-chorne-more-article
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
https://mepr.gov.ua/news/33368.html
http://epl.org.ua/human-posts/shho-take-invazijni-vydy-i-yak-vony-vplyvayut-na-bioriznomanittya/
References (Ukraine): Білявський Г. О., Голод А. В. Екологічна безпека мешканців прибережних зон Чорного моря. Вісник НАУ. 2012. № 1. С. 189–195.
Васюкова Г. Т., Ярошева О. І. Екологія : підр. Київ Кондор, 2018. 524 с.
Екологічний контроль і Чорне море. https://poglyad.tv/index.php/ekologichnyj-kontrol-i-chorne-more-article
Мовчан Я. І., Тарасова О. Г., Богачов О. С., Бонь О. В., Гальперіна Л. П., Гроза В. А., Литвинюк А. В., Мовчан Н. В., Щербина В. М. Екологічна безпека та охорона Азовського й Чорного морів. Вісник НАУ. 2010. № 1. С. 203-211.
Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 р., затверджені Законом України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року». URL : https://mepr.gov.ua/news/33368.html
Стойко С. М. Основи фітосозології. 2011. С. 331–351.
Толкаченко О. В. Види забруднень морського середовища. Екологічне право. 2015. № 5, Ч. 3. С. 147–153
Чумаченко І. Є. Особливості державного контролю за використанням та охороною вод північно-західного регіону Чорного моря. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 98–102.
Що таке інвазійні види і як вони впливають на біорізноманіття? URL : http://epl.org.ua/human-posts/shho-take-invazijni-vydy-i-yak-vony-vplyvayut-na-bioriznomanittya/
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bioloh_zabrud_moriv.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.