Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20710
Title: Інноваційні методи оцінювання успішності студентів з предмету "Фізичне виховання" у вищих технічних навчальних закладах
Authors: Савчук, Сергій Ананійович
Радченко, Олександр Вікторович
Іванова, Анна Євгеніївна
Козіброцький, Сергій Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Савчук С., Радченко О., Іванова А., Козіброцький С. Інноваційні методи оцінювання успішності студентів з предмету "Фізичне виховання" у вищих технічних навчальних закладах. Молода спортивна наука України. Львів , 2005. Вип. 9. Т. 3. С.103-107.
Journal/Collection: Молода спортивна наука України
Issue: 9
Volume: 3
Issue Date: 2005
Date of entry: 12-Sep-2022
Country (code): UA
UDC: 796
Keywords: інноваційні методи
контрольні нормативи
студенти
фізичне виховання
Page range: 103-107
Abstract: У статті розглянуті інноваційні методи оцінювання успішності студентів вищих технічних закладів освіти з предмету "Фізичне виховання". Диференційована оцінка з предмету "Фізичне виховання", що враховує стан здоров’я і рівень фізичної підготовленості студентів, буде сприяти здійсненню контролю за реалізацією планування як одного з головних компонентів управління навчальним процесом вищого навчального закладу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20710
References (Ukraine): 1. Бондар І.Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості. Автореф. дис... канд. наук, з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 Волин, держ. університет ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19
2. Гладько Т.А., Купчинов Р.И. К вопросу оценки и отметки по предмету "Физическое воспитание" // Физическая культура, спорт и туризм - в новых условиях развития стран СНГ: Междунар. науч. конгресс Мн. : “Тесей” 1999. - С. 122-125.
3. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры, 1994. - С. 24-32.
4. Зеленюк О.В. Рейтингова система як засіб оцінки ефективності фізичного виховання студентів-медиків // І Всеукр. наук.-практ. конф. „Роль фізичної культури в здоровому способі життя”. - Л., 1993. - Ч. І. - С. 7-8.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005.pdf297,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.