Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20699
Title: Адміністрування податків (вітчизняний і міжнародний контексти): методичні рекомендації до практичних занять.
Authors: Сафарова, Анна Таджидінівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Сафарова А. Т. Адміністрування податків (вітчизняний і міжнародний контексти): методичні рекомендації до практичних занять. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 75 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 1-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 336.225.2(477:100)(07)
Keywords: оподаткування
адміністрування податків
Abstract: Методичні рекомендації містять питання для обговорення на практичному занятті, завдання для виконання на практичних заняттях та приклади їх розв’язування, тестові завдання (для поточного контролю), рекомендовану літератури. Рекомендовано здобувачам освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і податкування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20699
References (Ukraine): Адміністрування податків і платежів [Електронний ресурс] : навчальн. посіб. / І. А. Прокопенко, О. С. Іванишина, Ю. В. Панура та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. В. Л. Андрущенка. Ірпінь : УДФСУ, 2018. 314 с.
Податковий кодекс України. Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 12.05.2022).
Державна податкова служба. URL: https://tax.gov.ua/
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodrekom_Administruvannya_podatkiv.pdf892,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.