Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20691
Title: «Живопис, Рисунок, Скульптура» : методичні вказівки до виконання практичних завдань з освітніх компонентів: «Живопис», «Рисунок» «Скульптура»
Authors: Прокопович, Тетяна Анатоліївна
Галькун, Тетяна Дмитрівна
Bibliographic description (Ukraine): Прокопович Т. А., Галькун Т. Д. «Живопис, Рисунок, Скульптура»: методичні вказівки до виконання практичних завдань з освітніх компонентів: «Живопис», «Рисунок» «Скульптура» . Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 31 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 31-Aug-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 75.052(075.8)+730(075.8)+7.02
Keywords: живопис
рисунок
скульптура
пластична анатомія
побудова черепа
Abstract: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з освітніх компонентів «Живопис», «Рисунок», «Скульптура» розроблені відповідно до стандарту освітньо професійної програми підготовки здобувачів ступеня бакалавра і спрямований на поглиблене вивчення правил та прийомів створення зображення голови людини, черепа людини, а також більш детального вивчення анатомічно-конструктивної схеми пластичних форм деталей обличчя об’ємної скульптури. Представлений матеріал сприятиме кращому закріпленню і розумінню здобувача першого бакалаврського рівня антропоморфних форм, допоможе правильно будувати голову людини у складних ракурсах, розвиватиме об’ємно просторову уяву і образне мислення.
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до тем програм з таких освітніх компонентів: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура». Мета видання – надати методичну допомогу науково педагогічним працівникам і здобувачам ступеня бакалавра у проведенні і вивченні освітніх компонентів «Живопис», «Рисунок», «Скульптура». Для науково педагогічних працівників і здобувачів ступеня бакалавра напряму підготовки 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20691
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopovych_sculptura.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.