Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20688
Title: Живопис Тетяни Галькун як етнокультурний феномен: проблема колористики та пластики
Authors: Прокопович, Тетяна Анатоліївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Прокопович Т.А. Живопис Тетяни Галькун як етнокультурний феномен: проблема колористики та пластики. Культура і сучасність : альманах. № 1. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 129-133.
Bibliographic description (International): Prokopovych T. (2020). Tatiana Нalkun's painting as an ethnocultural phenomenon: color and plastic issue. Kultura і suchasnist : almanakh, 1, 129-133 [in Ukrainian].
Journal/Collection: Культура і сучасність : альманах
Issue: 1
Issue Date: 2020
Date of entry: 30-Aug-2022
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/ 0000-0001-9935-6645
UDC: 7.017.4:75
Keywords: живопис
творчість
колористика
Галькун Тетяна
Page range: 129-133
Abstract: Мета статті полягає в аналізі та мистецтвознавчій концептуалізації живопису Тетяни Галькун як етнокультурного феномену крізь призму колористики та пластики художнього стилю мисткині. Методологія дослідження : проблематика дослідження зумовила використання таких наукових методів: системний − при формуванні цілісного уявлення про живопис Тетяни Галькун як феномен культури; аналітичний − при дослідженні провідних рис стилю мисткині; типологічний − при створенні основ для мистецтвознавчої концептуалізації феномену живопису Тетяни Галькун крізь призму колористики та пластики художнього стилю. Наукова новизна полягає у науковому осмисленні живопису Тетяни Галькун крізь призму колористики та пластики художнього стилю, концептуалізації феномену живопису мисткині як складової мистецької спадщини України. Висновки. Колористично-пластична витонченість творів Т. Галькун проявляється в контексті техніко-зображувального відношення через естетизацію колориту як засобу освоєння світу, а розкриття змісту – через сюжетну лінію, спрямовану на збереження ідентичності та етнокультурної самобутності. Картини художниці побудовані на колориті, який допомагає розкриттю твору і сприяє філософському осмисленню дійсності та безпосередньому чуттєво-зоровому сприйнятті втіленого сюжету.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20688
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prokopovych _jivopis_galkun.pdf431,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.