Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20687
Title: Роль нестандартних форм уроків у вивченні образотворчого мистецтва та зудожньої культури в школі
Authors: Панфілова, Олександра Георгіївна
Гуменюк, Богдана Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Фаховий коледж КОГПА імені Тараса Шевченка
Bibliographic description (Ukraine): Панфілова О. Г., Гуменюк Б. О. Роль нестандартних форм уроків у вивченні образотворчого мистецтва та зудожньої культури в школі . Актуальні проблеми гуманітарної освіти . Кременець , 2018. Вип. 15.С. 112-116
Journal/Collection: Актуальні проблеми гуманітарної освіти
Issue: 15
Issue Date: 2018
Date of entry: 30-Aug-2022
Publisher: ВЦ КОГПА імені Тааса Шевченка
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кременець
UDC: 372.874
Keywords: гра
увага
народні ігри
дидактична гра
види ігор
Page range: 112-116
Abstract: У статті розкрито роль ігор у шкільному навчально-виховному процесі, значення народних ігор, їх виховний характер. Розглянуто вплив дидактичних ігор на розвиток школяра. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функція діють у тісному взаємозв’язку. Саме через гру дитина знайомиться з правилами та нормами спілкування з оточенням: світом природи, суспільством, швидше опановує навички і звички культурної поведінки.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20687
References (Ukraine): Артемова Л. В. Вчимося граючись / Л. В. Артемова. – К. : Томіріс. – 1990. – С. 3–5.
Валуєва І. А. Дидактичні ігри / І. А. Валуєва // Початкова школа. – К. : Початкова школа. – 1997. – №6. – С. 18–19.
Ільяницька Л. С. Ігрові проблемні ситуації / Л. С. Ільяницька // Початкова школа. – К. : Початкова школа. – 1996. – №7. – С. 27–28.
Королюк Т. М. Орієнтуючись на особистість / Т. М. Королюк // Мистецтво в школі. – Харків : Основа, 2010. – № 6(18). – С. 34–38.
Никитин Б. Развивающие игры / Б. К. Никитин. – Львів : Либідь, 1980. – С. 10– 12
Соколовська Л. С. Нетрадиційні форми і методи навчання на уроках художньої культури для розвитку творчої креативності особистості школяра / Л. С. Соколовська // Матеріали районного семінару учителів художньої культури. – Кременець, 2014. – С. 6–11.
Ткаченко О. Виховання естетичної чуйності до природи у процесі гри / О. Ткаченко // Початкова школа. – К. : Початкова школа. – 1997. – №3. – С. 53–54.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
panfilova_humeniuk.pdf473,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.