Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20672
Title: Фізична підготовленість студенток вищого технічного закладу освіти
Authors: Радченко, Олександр Вікторович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Радченко О. В. Фізична підготовленість студенток вищого технічного закладу освіти. Молода спортивна наука України: 3б. наук, праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 7: У 3-х т. - Львів: НВФ «Українські технології», 2003. - Т. 2. - С. 263-265.
Journal/Collection: Молода спортивна наука України
Issue: 7
Issue Date: 2003
Date of entry: 26-Aug-2022
Publisher: Львівський державний інститут фізичної культури
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львівський державний інститут фізичної культури
UDC: 796
Keywords: фізична підготовленість студенток
фізичні якості
Page range: 263-265
Abstract: У статті висвітлені результати тестів фізичної підготовленості студенток економічних спеціальностей. Поданий порівняльний аналіз рівня розвитку фізичних якостей протягом навчання в університеті. У статті обґрунтована необхідність пошуку нових ефективних методів і засобів фізичної культури для підвищення рівня фізичної підготовленості студенток економічних спеціальностей технічного університету
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20672
References (Ukraine): 1. Боднар І.Р. Фізичне виховання студентів з низькім рівнем фізичної підговленості. Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення /Волин. дерле, універс. ім .Українки. -Луцьк, 2000.-19с.
2. Викторов Ф.В. Способ жспресс-контроля куровням физического состояния человека (КОТР ЕКС-3) /ІТеор. и практ. физ.культ', 1990.-М1.-С. 26-29.
3. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека//Теор. и практ. физ, культ., 1994.-Лз 5- 6,-С 24-32.
4. Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді Західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання: Автреф. дис... канд. наукзфіз виховання і спорту: 24.00.02. Фіз. культ., фіз. вихов. різних груп насел. /Волин, держ. уніаерс. ім. Л. Українки. -Луцьк, 1998.-17с.
5. Зеленюк О. В. Рейтингова система як засіб оцінки ефективності фізичного виховання студентів-медиків//1Всеукр. наук.-практ. конф. "Роль фіз. культури вздор. способі життя". -Львів, 1993. - Ч.І.- С. 7-8.
6. Іванова Г. Є. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи в технічних вищих навчальних закладах шляхом валеологічної освіти студентів: Автореф. дис... канд. наукзфіз. вихов. і спорту: 24.00.02. Фіз.культ. фіз. виховання різній груп населення /Волин.держ:універс. ім. Л.Українки.-Луцьк, 2000.-13 с.
7. Лепейко В. Г. Коценке индивидуальной физической кондиции человек //Теор. ипракт. физ. культури, 199ї].-№10.- С. 42-45.
8. Малімон О.О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: Автореф. дис... канд'наукз фіз. вихов. і спорту: 24.00.02. Фіз.культ., фіз. виховання різних груп населення /Волин. держ. універс. ім. Л. Українки. -Луцьк. 1999. -19с.
9. Мокеев Г.И., ЮдтА.С, Маклш Б.В. Зкспериментальная проверка зффективности различних вариантов организации и содержания физического воспитания студентов //Теор. и практ. физ. культури, 1990.-№б.- С. 50-53.
10. Новиков Б.И. Роль социологической информации в повьішении зффективности профессиональной деятельности специалистов физической культури вузов /збірн. наук, праць Волин. держ:. Університету ім Л. Українки.-Луцьк: Медія, 1999.-С 712-417.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття 1.pdf363,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.