Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20671
Title: Графічні техніки в образотворчому мистецтві
Authors: Берлач, Олександр Павлович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Берлач О. П. Графічні техніки в образотворчому мистецтві : навчальний посібник. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2022. 103 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 8-Aug-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 766 (076)
Keywords: Графіка в синтезі мистецтв
Сторінки української графіки
Графічні матеріали
Графічні техніки
Abstract: Посібник зорієнтований на поглиблене вивчення графічних технік і технологій, методів та прийомів. Автор розглядає сторінки історії графічного мистецтва з визначенням його місця в ієрархії художньої творчості та місця в історичному художньому процесі, а також знайомить із застосуванням технічних прийомів роботи, технологіями і графічними матеріалами. Навчальний посібник ілюстрований студентськими графічними роботами. Адресовано для студентів та викладачів образотворчого мистецтва художньо-педагогічних навчальних закладів.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20671
References (Ukraine): 1. Антонович Є. А. Художні техніки у школі. – К.: ІЗМН, 1997. – 312 с.
2. Бучинский С. Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва – К.: Радянська школа, 2001. – 120 с.
3. Нельговський Ю.П. Українське мистецтво. – К.: Вежа, 2011.–192с.
4. Резніченко М.І., Твердохлібова Я.М. Художня графіка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 272 с.
5. Рибін С.В. Матеріали і техніки рисунка – Вісник ХАДіМ. – Харків, 2011 р. С. 23.
References (International): 1. Antonovych E. A. Art techniques in school. - K.: IZMN, 1997. - 312 p.
2. Buchynsky S. L. Fundamentals of literacy in fine arts - K.: Soviet School, 2001. - 120 p.
3. Nelgovskyi Yu.P. Ukrainian art. - K.: Tower, 2011.-192p.
4. Reznichenko M.I., Tverdokhlibova Y.M. Artistic graphics. – Ternopil: Educational book – Bohdan, 2011. – 272 p.
5. Rybin S.V. Drawing materials and techniques - KhaDiM Bulletin. - Kharkiv, 2011, p. 23.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berlach_posibnyk.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.