Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20669
Title: До питання музейно-реставраційної практики у ЗВО: цілі та завдання
Authors: Берлач, Олександр Павлович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Берлач О. П. До питання музейно-реставраційної практики у ЗВО: цілі та завдання. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 17-19 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 61-66.
Conference/Event: Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти
Issue Date: 2022
Date of entry: 4-Aug-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
Keywords: музейно-реставраційна практика
завдання
Page range: 61-66
Abstract: Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку студента. Виробнича практика (музейно-реставраційна) спрямована на оволодіння студентами сучасними методами та методиками проведення реставраційних робіт творів образотворчого мистецтва, формами організації виставкової роботи та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах на базі конкретного суб’єкта господарювання, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в подальшій практичній діяльності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20669
ISBN: ISBN 978-617-554-005-3
References (Ukraine): 1. Берлач О. Силабус нормативної навчальної дисципліни «Виробнича практика / музейно-реставраційна» - Луцьк: «Волинська обласна друкарня», 2021, с. 13.
2. Бевз М. Міждисциплінарні методи в дослідженні та реставрації пам‘яток архітектури і творів мистецтва . – Львів; Варшава; Целестинув : Растр-7, 2018. – 136 с.
3. Дзендзелюк Л. Реставрація, консервація та збереження стародруків і рукописів. – Львів : УАД, 2011. – 111 с.
4. Дзендзелюк Л., Льода Л. Основи реставраційних процесів. Передреставраційні дослідження: метод. поради до практ. – Львів: УАД, 2012. – 86 с.
5. Розумна Л. Д. Дослідження, реставрація та консервація пам'яток культури на папері і пергаменті. - Львів: Вид-во «Львівська. Політехніка», 2000. - 106 c.
6.Чень Л. Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури . – Львів : Вид-во «Львівська. Політехніка», 2014. – 125 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mu_restavr.pdf312,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.