Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20627
Title: Academic Writing Tests Undergraduate Level
Other Titles: Тестові завдання з академічного письма: перший (бакалаврський) рівень
Authors: Калиновська, Ірина Миколаївна
Коляда, Еліна Калениківна
Kalynovska, Iryna
Koliada, Elina
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Калиновська І., Коляда Е. Academic Writing Tests Undergraduate Level = Тестові завдання з академічного письма: перший (бакалаврський) рівень : навч.-метод. матеріали. Луцьк, 2022. 40 с.
Bibliographic description (International): Kalynovska I., Koliada E. Academic Writing Tests Undergraduate Level. Lutsk, 2022. 40 p.
Issue Date: 2022
Date of entry: 18-Jul-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 811.111’373(07)
Keywords: академічне письмо
academic writing
написання абзацу
paragraph writing
написання есе
essay writing
точність
accuracy
плагіат
plagiarism
Abstract: Навчально-методичні матеріали підготовлено з метою систематизації й удосконалення знань студентів-бакалаврів денного і заочного відділень закладів вищої освіти при вивченні теоретичного курсу з академічного письма. Видання складається з п’яти тематичних розділів, які охоплюють особливості академічного письма і сприяють розвитку використання певних мовних одиниць, моделей, структур в академічних текстах, формуванню навиків академічної грамотності та доброчесності у студентів.
Description: Для студентів і викладачів фахових інститутів і факультетів за напрямками підготовки 035 Філологія (Мова та література (англійська). Переклад), для аспірантів-філологів та всіх, хто цікавиться академічним письмом.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20627
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Academic_writing.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.