Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20525
Title: Осередки автентичної продукціі Володимир-Волинського району Волинської області як засіб збереження етнокультури
Authors: Мельник, Андрій Васильович
Єрко, Ірина Володимирівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент Інституту природничих наук і туризму, кандидат географічних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Мельник А.В., Єрко І.В., Антипюк О.В., Качаровський Р.Є. Осередки автентичної продукціі Володимир-Волинського району Волинської області як засіб збереження етнокультури. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матер. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 червня 2022 року) : зб. наук. праць. Кропивницький, 2022. С.304–310.
Conference/Event: Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
Issue Date: 17-Jun-2022
Date of entry: 23-Jun-2022
Publisher: Льотна академія Національного авіаційного університету
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.33251/978-617-8111-30-4-2022
UDC: 911.2:[379:745/749(477.82)
Keywords: Волинська область
Володимир-Волинський район
туризм
художні народні промисли
пізнавальний туризм
Page range: 304-310
Abstract: Визначено види промислів на території Володимир-Волинського району Волинської області, окреслено їх основні особливості. Деталізовано просторове розміщення осередків художніх народних промислів в розрізі територіальних громад (ТГ). Визначено сучасну структуру народних художніх промислів району. Проведено аналіз коефіцієнта забезпеченості цими туристичними об’єктами ТГ. Вивчено роль промислів району як об’єктів пізнавального туризму, оцінено можливості розвитку та запропоновано шляхи подолання проблемних питань на етапі трансформації туристичної галузі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20525
References (Ukraine): Антипюк О. В., Єрко І. В., Карпюк З.К., Качаровський Р. Є., Чир Н. В. Райони найбільшого поширення осередків народних художніх промислів у Волинській області як об’єктів пізнавального туризму // «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: матер. Всеук. наук.-практ. інт.-конф., 18 березн. 2020 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. В.. 59. С. 9–11.
Антипюк О. В., Качаровський Р. Є., Чир Н. В., Карпюк З. К., Єрко І. В. Народні художні промисли Полісся як елемент етнотуризму (на прикладі ОТГ Волинської області). Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини : матер. наук.-практ. конф. у рамках проведення Міжнар. мистец. форуму «Барви Карпат» (с. Яворів, Івано-Франківська область, 20 вересня 2019 року). Косів : ПП «Писаний камінь», 2019. С. 52–59.
Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 112 с.
Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2020. № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10. URІ: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18687
Качаровський Р. Є., Антипюк О. В., Чир Н. В., Єрко І. В. Осередки вишивки Волинської області як об’єкти пізнавального туризму. Географія та туризм. матер. ІІІ Всеукр наук.-практ. інт.-конф., 26 лютого 2020 року : зб. наук. праць. Харків, 2020. С. 162–169.
Качаровський Р. Є., Антипюк О. В., Чир Н. В., Єрко І. В. Осередки художньої обробки дерева як об’єкти пізнавального туризму Волинської області. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. Міжн. наук.-практ. ін.-конф., 31 січня 2020 р.: зб. наук. пр. Переяслав, 2020. Вип. 55. С. 31–34.
Мікула Н. Данацко О. Кластери народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
Про народні художні промисли Закон України від 21.06. 2001 року N 2547-III // Відом. ВРУ (ВВР), 2001, N 41, ст.199
Черчик Л. М., Міщенко О. В., Єрко І. В.Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1, Луцьк : Східн. нац. ун-тет імені Лесі Українки, 2014. 128 с.
Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2017. № 2. Вип. 43. С. 107–113.
Чир Н. В., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В., Єрко І. В., Осередки писанкарства як потенційні об’єкти туризму Волинської області. Наука і молодь в ХХІ сторіччі. Матер. V Міжнар. молодіж. наук.-практ. інтернет-конференції , Полтава, 2019, 05 груд. 2019. С. 364–367.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art crafts of Vol-vol district.pdf990,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.