Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20522
Title: Краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Волинської області в умовах децентралізації.
Authors: Лисюк, Тетяна Василівна
Терещук, Оксана Степанівна
Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Олег Володимирович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук,
Bibliographic description (Ukraine): Лисюк Т.В., Терещук О.С., Качаровський Р.Є. Мельник О.В. Краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Волинської області в умовах децентралізації. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матер. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 червня 2022 року) : зб. наук. праць. м. Кропивницький, 2022. С.192–202.
Conference/Event: Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України
Issue Date: 17-Jun-2022
Date of entry: 23-Jun-2022
Publisher: Льотна академія Національного авіаційного університету
Льотна академія Національного авіаційного університету
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.33251/978-617-8111-30-4-2022
UDC: [911.3:373(477.82):069:35.072.1
Keywords: Волинська область
децентралізація
заклади освіти
музеї
шкільні музеї
краєзнавство
Volyn region
decentralization
educational institutions
museums
school museums
local lore
territorial communities
територіальні громади
Page range: 192-202
Abstract: Визначено краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Волинської області в умовах децентралізаційних процесів. Акцентовано увагу на визначенні основних правових аспектів, що регулюють процеи утворення та функціонування шкільних музеїв, зокрема тих, що мають статус «зразковий». Досліджено геопросторове розміщення їх мережі на Волині в розрізі територіальних громад. Подано типізацію цих закладів. Визначено головні завдання в освітньому процесі та наукових дослідженнях рідного краю. Виокремлено проблемні моменти функціонування цих закладів та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20522
References (Ukraine): Бенедюк В. В., Качаровський Р. Є. Краєзнавчі можливості шкільних музеїв прикордонних громад Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities. матер. І Міжнар. наук.-практ. Конф. (02 квітня 2021 р.) International scientific journal «Grail of Science» № 2-3 (April, 2021). Відень, Австрія – Вінниця, Україна, 2021. C.683–687.
Бенедюк В. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Камінь-Каширського району Волинської області. Problems and tasks of modernity and approaches to their solution, 02–05 бер. 2021р., матер. VIII Міжн. наук.-практ. конф. Токіо, Японія, 2021. С. 58-61.
Бенедюк В. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Шкільні музеї Ковельського району Волинської області як об’єкти краєзнавства. Географія та туризм: матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф., (26 лютого 2021 року) : зб. наук. праць. Харків, 2021.С. 189–198.
Мельник А. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є. Туристичні об’єкти територіальних громад Волинської області. Priorities in the development of science and education: матер. XX Міжнар. наук.-практ. конф. (13-16 квітня 2021 р.) : зб. наук. праць. ‒ Будапешт, Угорщина, 2021. С. 134–138.
Олійник Я. Б., Єрко І. В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. 164 с.
Павловська Т. С., Чабанчук М. А. Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти. Географія та туризм = Geography and tourism : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. Вип. 34. С. 200−213.
Павловська Т. С., Качаровський Р. Є. , Антипюк О. В. Шкільні музеї Володимир-Волинського району Волинської області як краєзнавчий потенціал. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: Матер V Міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф. м. Луцьк, 08–09 квітня 2021 р. / за ред.Ю. М. Барського, С. О. Пугача. Луцьк, 2021. С.85–87.
Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII . Відомості ВР України. 2015. № 13. 91 с.
Рябчикова Ф. Музей і місцева громада: шляхи взаємодії // Волинський музейний вісник : наук. зб. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2015. Вип. 7. С. 102–107.
Яцечко-Блаженко Т. В. Музейний продукт у добу цифрових технологій / Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, перспективи : матер. Наук.-практ. конф. (24-25 вересня 2013 р.) Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. К., 2013. С.77–79.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.