Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20521
Title: Креативні індустрії Волині як крафтовий туристичний продукт
Authors: Мельник, Надія Вікторівна
Мельник, Андрій Васильович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент Інституту природничих наук і туризму, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів, кафедри фізичної географії географічного факультету,магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Мельник Н. В., Мельник А. В., Качаровський Р. Є. Креативні індустрії Волині як крафтовий туристичний продукт. Multidisciplinary academic notes. Science research and practice : матер. ХХIV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-24 червня 2022 р. : зб. наук. праць. Мадрид, 2022. С. 602-609.
Conference/Event: Multidisciplinary academic notes. Science research and practice
Issue Date: 24-Jun-2022
Date of entry: 23-Jun-2022
Publisher: International Science Group
Country (code): ES
DOI: 10.46299/ISG.2022.1.24
UDC: 911.3:338.46-026.15(477.82)
Keywords: Волинська область
туризм
туристично-рекреаційний потенціал
туристичний продукт
крафтовий туристичний продукт
краєзнавство
народні художні промисли
теритріальна громада
Луцький район
Page range: 602-609
Abstract: Сьогодні в Україні відбувається поступове переосмислення ролі традиційної народної культури та її місця серед туристично-рекреаційного потенціалу країни. Народні художні промисли як основа автентичності та самобутності України відображають запити сучасного суспільства, а також формують нові тенденції в креативній індустрії та суміжних галузях. Слідуємо модним тенденціям зростання попиту на рукотворні вироби народного мистецтва, зацікавленість молоді виготовленням хендмейд-продукції та світові тренди розвитку крафтового виробництва, що, у свою чергу, засвідчує перспективність поєднання традиційних художніх технік народних художніх промислів із новітніми виражальними засобами креативного підприємництва, і може сприяти перетворенню галузі креативних індустрій в потужний і дієвий інструмент культурної презентації України у світі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20521
References (Ukraine): Про народні художні промисли Закон України від 21.06. 2001 року N 2547-III // Відом. ВРУ (ВВР), 2001, N 41, ст.199
Антипюк О.В., Качаровський Р.Є., Чир Н.В., Карпюк З.К., Єрко І.В. Народні художні промисли Полісся як елемент етнотуризму (на прикладі ОТГ Волинської області). Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини : матер. наук.-практ. конф. у рамках проведення Міжнар. мистец. форуму «Барви Карпат» (с. Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область). Косів : ПП «Писаний камінь», 2019. С. 52-59.
Качаровський Р.Є., Антипюк О.В., Чир Н.В., Єрко І.В. Осередки вишивки Волинської області як об’єкти пізнавального туризму. Географія та туризм: матер. ІІІ Всеукр жн. наук.-практ. інт.-конф., 26 лютого 2020 року : зб. наук. праць. Харків, 2020. С. 162-169.
Качаровський Р.Є., Антипюк О.В., Чир Н.В., Єрко І.В. Осередки художньої обробки дерева як об’єкти пізнавального туризму Волинської області. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. Міжн. наук.-практ. ін.-конф., 31 січня 2020 р.: зб. наук. пр. Переяслав, 2020. Вип. 55. С. 31-34.
Подольчак Н.Ю., Левицька Я.В. Поняття та структура креативних індустрій в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 10. 2021.
Лозко Г.С. Види народних ремесел та художніх промислів. Українське народознавство. К., 1995. С. 269.
Мікула Н. Данацко О. Кластери народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону. URL: http://iepjournal.com/journals/12-13/2010_9_Mikula.pdf
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
art industries lutsk district.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.