Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20458
Title: Дидактична гра як засіб розвитку уявлень про число у дітей старшого дошкільного віку
Authors: Ємчик, Олександра Григорівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ємчик О.Г. Дидактична гра як засіб розвитку уявлень про число у дітей старшого дошкільного віку. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (15 січня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 192-196.
Conference/Event: Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації
Issue Date: 2021
Date of entry: 14-Jun-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-0261-8595
Page range: 192-196
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20458
References (Ukraine): 1. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] /укладач Л. В. Іщенко. Вид. 2-ге, перер. та доп. Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. 149 с.
2. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: методичні рекомендації/ Лазарович Н.Б., Чупахіна С.В. Івано-Франківськ, 2015. 90 с.
3. Фунтікова О. О., Щербакова К. Й. Викладання методик дошкільної освіти : навч. посіб. для студентів магістратури спец. 012 "Дошкільна освіта" / ; Маріуп. держ. ун-т, Запоріз. класич. приват. ун-т. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. 190 с.
4. Щербакова К. Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: навч. посібник. К. : Вища школа, 1996. 240 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dydakt_game.pdf300,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.