Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20235
Title: Спланхнологія
Authors: Пикалюк, Василь Степанович
Лавринюк, Володимир Євгенович
Шевчук, Тетяна Яківна
Шварц, Людмила Олексіївна
Апончук, Людмила Степанівна
Коржик, Ольга Василівна
Бранюк, Сергій Віталійович
Bibliographic description (Ukraine): Спланхнологія : робочий зошит / Укладачі: В. С. Пикалюк, В. Є. Лавринюк, Т. Я. Шевчук, Л. О. Шварц, Л. С. Апончук, О. В. Коржик, С. В. Бранюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, медичний факультет, кафедра анатомії людини. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2021. 127 с.
Issue Date: Jun-2021
Date of entry: 18-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 611.1/.8(076)
Abstract: Розроблений згідно навчальної програми з курсу «Спланхнологія» відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Містить елементи робочої програми, методичні вказівки для лабораторних робіт та перелік питань для контролю знань при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни, а також перелік питань для підготовки до екзамену (підсумкового контролю). Робочий зошит призначено для студентів денної форми навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина» освітньої програми «Медицина».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20235
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Splankhnolohiia2021.docx76,82 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Splankhnolohiia2021.pdf7,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.