Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20200
Title: "Одержима" Лесі Українки в аспекті феноменології творчості
Authors: Яструбецька, Галина Іванівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Яструбецька Г. І. "Одержима" Лесі Українки в аспекті феноменології творчості. Волинь філологічна: текст і контекст. 2016. Вип. 22. С. 220-230.
Journal/Collection: Волинь філологічна: текст і контекст
Issue: 22
Issue Date: 2016
Date of entry: 14-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
ORCID Id: 0000-0003-1470-9232
UDC: 821.161.2–1:7.036.5
Keywords: тип творчості
феноменологічне буття
контемпляція
інтенціональність
ономатична енергія
ейдологія
міфологія
Page range: 220-230
Abstract: У статті поставлено мету – застосовуючи метод феноменологічного аналізу, показати драматичну поему «Одержима» Лесі Українки як художній об’єкт безвідносно до контексту, на підставі її іманентної сутності. Авторське «я» постулює себе в діапазоні одержимості, здатності здійснювати редукцію фізичного світу до «трансцендентного нуля» (М. Мамардашвілі). Аргументовано тезу про міфологічно-ейдетичний тип мислення Лесі Українки, його закоріненість в античну епоху з її культом Міфологічного Принципу, у генетичних і типологічних зв’язках із багатьма явищами світової культури, зокрема й гностицизмом. На основі поглядів О. Лосєва про гносеологічно-енергетичну семантику ономатичних процесів вибір імен Міріам і Одержима вмотивовано як художньо найбільш доцільний у параметрах ідеї. Показано, що потік феноменологічного буття формується завдяки двополюсним інтенціям любові та гніву в степені одержимості, чим визначається особливість «Поетики Вогню» (Г. Башляр). Одержимість постає як умова та запорука глибини споглядання й самоспоглядання. У світлі ноесису драматична поема Лесі Українки відкривається як презентація міфотворчо активної свідомості.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20200
URL for reference material: https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/696
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fenomenol_Oderzhyma.pdf547,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.