Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20185
Title: До питання аналізу діяльності народних зодчих та малярів волині доби бароко
Authors: Лесик-Бондарук, Оксана Олександрівна
Берлач, Олександр Павлович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Лесик-Бондарук О. О.Берлач О. П. До питання аналізу діяльності народних зодчих та малярів Волині. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2020, № 2 (263-264). 37-46. DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.43.620 .
Journal/Collection: Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Issue: 2 (263-264)
Issue Date: 2020
Date of entry: 9-Feb-2022
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Country (code): UA
Place of the edition/event: Придніпровська державна академя будівництва та архітектури,
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1460-2101
https://orcid.org/0000-0002-7501-3055
DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.43.620
UDC: 762:27-523.41
Keywords: храм
дерев’яна церква
теслі
маляр
ремісничі об’єднання
ікона
temple
wooden church
carpenter
painter
Page range: 37-46
Abstract: Наукова стаття присвячена дослідженню та аналізу діяльності на Волині народних майстрів та їх осередків. Увага приділяється власне вивченню діяльності самодіяльних зодчих – будівничих, які працювали над спорудженням дерев’яних церков, та малярів – іконописців та художників, що рацюють над розписами дерев’яних храмів. Актуальність проблематики: наразі ми маємо багато розрізненої, уривчастої інформації щодо народних майстрів, які працювали на Волині за часів панування Речі Посполитої. Імена італійських та польських архітекторів, художників відомі широкому загалу. А хто зводив сільські дерев’яні церкви? Хто їх розписував? Хто виконував для них іконостаси? Які методики, матеріали, традиції використовували народні умільці? На ці та багато інших питань у наш час ми маємо небагато відповідей, тому автори статті, в силу зібраного та опрацьованого матеріалу, прагнуть зробити деякі висновки в цій сфері. Мета статті присвячена дослідженню творчості народних умільців – архітекторів, будівничих, живописців, які працювали на теренах Великої Волині у період із кінця XVI і до завершення XVIII століття. Завдання : дослідити наявність на Волині осередків народних зодчих, проаналізувати їх діяльність, взаємовпливи з осередками інших регіонів, виділити основні центри народного зодчества на Волині, охарактеризувати методи діяльності народних волинських будівничих, виділити провідні малярські осередки регіону, дослідити характерні особливості волинських народних живописців доби бароко. Висновки. Автори доводять функціонування на території Волині розгалуженої мережі малярських майстерень та майстерень народних будівничих. Це вказує на спадковість малярських традицій в регіоні та стверджує про функціонування певної системи, яка була вироблена в попередній час і про яку, на жаль, конкретних відомостей мало. Характерна особливість волинського релігійного малярства для даного періоду − цілковите домінування митців українського походження. Ця риса волинського малярського середовища пов'язана з особливостями історичної долі Волині, яка у складі Великого князівства Литовського зберігала певну автономію і завдяки цьому довгий час уникала польського наступу, який почався у XVII ст., після прийняття Люблінської унії. Окрім цього, ми встановили, що волинські традиції дерев’яного зодчества частково залежали від існування об’єднань народних зодчих. Традиції в дерев’яному храмовому будівництві мали глибоке коріння, передавались від покоління до покоління, мали свої регіональні особливості.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20185
References (Ukraine): 1. Бондаренко Г. В. Поняття «Волинь» в часі та просторі. Велика Волинь. Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994. С. 10−13.
2. Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV−XVIII вв. Киев, 1992. С. 40−69.
3. Александрович Володимир. Малярі та мережа малярських осередків Волині XVII століття : тези ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Луцьк, 1996. С. 5−13
4. Mankowski T. Lwowskicesh malatsy w XVI i XVII wieky. Lwow, 1938. S. 89
5.Лесик А. В. Творчество народных мастеров Волынской школы деревянного храмового строительства. Актуальные научные исследования в современном мире. Вып. 11−7 (31). Переяслав-Хмельницкий, 2017. С. 11−17.
References (International): 1. Bondarenko G.V. Ponyattya ”Volynʹ” v chasi ta prostori [The concept of "Volyn" in time and space].Velyka Volyn’ [Great Volyn]. Khmelnytskyi – Izyaslav – Shepetivka, 1994, pp. 10–13. (in Ukrainian)
2. Krikun N. Administrative and territorial structure of Right-Bank Ukraine in the XV-XVIII centuries [Administrative-territorial structure of Right-Bank Ukraine in the XV–XVIII centuries]. Kyiv, 1992, pp. 40–69. (in Russian).
3. Vladimir Alexandrovich. Malyari ta merezha malyarsʹkykh oseredkiv Volyni XVII stolittya [Painters and the Network of Painting Cells of Volyn in the 17th Century]. Tezy III Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi [Abstracts of the Third All-Ukrainian Scientific Conference]. Lutsk, 1996, pp. 5–13. (in Ukrainian).
4. Mankowski T. Lwowskicesh malatsy w XVI and XVII wieky. Lwow, 1938, s. 89. (in Poland).
5. Lesik A.V. Tvorchestvo narodny`kh masterov Voly`nskoj shkoly` derevyannogo khramovogo stroitel`stva [Creativity of folk craftsmen of Volyn school of wooden temple construction]. Aktual`ny`e nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire [Actual scientific research in the modern world]. Vol. 11–7 (31), Pereyaslav – Khmel`niczkij, 2017, pp. 11–17. (in Russian).
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baroko.pdfОсновна стаття312,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.