Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20148
Title: Природний рекреаційний потенціал Голобської ТГ Волинської області
Authors: Нетробчук, Ірина Марківна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Голобської ТГ Волинської області. Modern directions of scientific research development : The 8 th International scientific and practical conference (January 26-28, 2022). Chicago : BoScience Publisher, 2022. PP. 412-420.
Conference/Event: Modern directions of scientific research development
Issue Date: 28-Jan-2022
Date of entry: 2-Feb-2022
Country (code): US
UDC: 911.3:330.15](477.82-72):379.8
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
природно-заповідні об’єкти
Голобська ТГ
Ковельський район
Волинська область
Page range: 412-420
Abstract: Висвітлено особливості формування Голобської територіальної громади (ТГ) Волинської області. Зосереджено увагу на особливостях клімату, поверхневих вод, лісових та земельних ресурсів. Подано характеристику об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) громади. Досліджено їх природні, зокрема, флористичні та фауністичні особливості. Деталізовано умови здійснення природоохоронної та рекреаційної діяльності в їх межах. Визначено напрямки покращення функціонування об’єктів ПЗФ та можливості розширення його мережі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20148
References (Ukraine): Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від 05.02.2003 р. № 157-VIII // Відомості ВРУкраїни. 2003. № 13. 91 с.
Чижевська Л. Т., Дацюк В. О., Поторась О. В. Туристсько-рекреаційні ресурси Ковельського району Волинської області Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2020. № 5(409) : Серія : Географічні науки. С. 126-132.
Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: Луцьк, 2019. 11-12 квітн. 2019 р. С. 98-101.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golobska TG_PZF.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.