Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20108
Title: Навчальний приклад маскування інформації в акустичному сигналі
Authors: Головін, Микола Борисович
Головіна, Ніна Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Головін М. Навчальний приклад маскування інформації в акустичному сигналі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2021. Вип. 2. С. 203-210.
Journal/Collection: Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки
Issue: 2
Issue Date: 2021
Date of entry: 26-Jan-2022
Country (code): UA
UDC: 004.72.056.52:003.27:004.438
Keywords: мова Python
стеганографія
приховування інформації
маскування інформації в звуковому файлі
Page range: 203-210
Abstract: У роботі представлений стеганографічний метод приховування текстової інформації в звуковому файлі. Приховування реалізовано програмою на мові Python. Упровадження окремих букв тексту в звук здійснено методом «найменшого значущого біта». Програма може бути використана як для навчальних, так і практичних цілей. Була застосована загальновживана бібліотека wave для роботи зі звуковими файлами. Це не є спеціалізована для криптографічних та стеганографічних потреб бібліотека. Використання її та лаконічність коду програми дає можливість візуалізувати механізм приховування інформації на навчальних заняттях і продемонструвати його в процесі створення програми, її відлагодження та випробовування. Важливо для навчальних цілей і те, що робота в межах бібліотеки дозволяє на рівні окремих бітів побачити стан порожнього та заповненого звукового контейнера. Для оцінки практичної цінності програми були проведені її випробовування з текстами різної довжини та зі звуковими контейнерами різного ґатунку. Зокрема, використали звук камертону, гітарної струни, класичної музики, репу, джазу, аудіокнигу. Експеримент показав коректне відтворення текстів. Було виявлено, що при уважному прослуховуванні на «чистому звуці» камертону при перевантаженні контейнера інформацією можуть виникнути підозри про текстову закладку. Текстова закладка в звук, у якому швидко змінюється гучність, темп і частота, підозр про можливу закладку не виявляє. Однак, якщо сторона, що перехватила замасковане повідомлення, має здогадки про спосіб закладки тексту, то цей текст легко вилучається. Тому використання програми в практичних цілях вимагає додаткових маніпуляцій у коді, пов’язаних зокрема з порядком впровадження тексту та з вибором місця застосування. Бажаним є також додаткове шифруванням тексту. Аналіз звуку і маніпуляції з ним на рівні окремих бітів має також навчальну цінність у тому сенсі, що дає уявлення про рівень шумів, величину корисного фізичного сигналу та межі чутливості людського вуха.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20108
Copyright owner: Головін Микола Борисович, Головіна Ніна Анатоліївна
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syhnal.pdf543,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.