Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20009
Title: Теорія спорту
Authors: Мудрик, Жанна Станіславівна
Добринський, Володимир Семенович
Деделюк, Ніна Автономівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Мудрик Ж. С., Добринський В. С., Деделюк Н. А. Теорія спорту : Методичні рекомендації. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 59 с.
Issue Date: Jun-2018
Date of entry: 6-Jan-2022
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Луцьк
UDC: 796.015:378
Keywords: спорт
тренування
підготовка спортсменів
Abstract: У методичних рекомендаціях розкривається сучасна структура системи підготовки спортсменів. Подається матеріал про сучасні закономірності, принципи і методичні положення підготовки спортсменів. Методичні рекомендації розкривають основні питання навчально-тренувального процесу, його розділи, засоби, методи фізичної, технічної, психологічної та тактичної підготовки спортсменів, побудову системи підготовки, її мікро- мезо- і макроструктури, а також особливості спортивного відбору в системі багаторічної підготовки спортсменів.
Description: Дисципліна „Теорія спорту” профілююча у професійній підготовці фахівців зі спеціальності „Фізична культура і спорт”. Ця спеціальність вимагає високої професійної підготовленості фахівців з питань тренувального процесу, підготовки до змагань і змагальної діяльності, системи підготовки спортсменів. Методичні рекомендації орієнтовані на те, що дисципліна „Теорія спорту” повинна узагальнювати в навчальному процесі теоретико-методичні положення підготовки спортсменів для окремих спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних та медико-біологічних дисциплін.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20009
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoriia_sportu.pdf879,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.