Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20006
Title: Лабораторний практикум з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Authors: Гришанович, Тетяна Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Гришанович Т. О. Лабораторний практикум з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / Т.О. Гришанович; ВНУ імені Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 859 КБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 50 с.
Issue Date: Dec-2021
Date of entry: 31-Dec-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 004.421:004.422.63(076)
Keywords: алгоритми
структури даних
лабораторна робота
сортування
Abstract: Лабораторний практикум містить інструкції до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Алгоритми та структури даних». Для кожної роботи наведено тему та мету, на прикладі продемонстровано хід її виконання, наведено зразки вхідних/вихідних даних. Читачу запропоновано перелік джерел до кожної із робіт, аби він міг не тільки здійснити підготовку до виконання, але й поглиблено розглянути тему. Практикум також містить ряд завдань для індивідуального виконання, які не мають прив’язки до мови програмування і можуть бути запрограмовані із використанням засобів довільних мов. Лабораторний практикум призначений для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня, що навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20006
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LP122.pdf880,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.