Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19911
Title: Геологічний музей ВНУ імені Лесі Українки як туристична атракція
Authors: Єрко, Ірина Володимирівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Вовк, Олександр Павлович
Мельник, Олег Володимирович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат геологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії,
Bibliographic description (Ukraine): Єрко І.В., Чижевська Л. Т., Вовк О.П., Мельник О.В., Ковальчук С.І., Качаровський Р. Є. Геологічний музей ВНУ імені Лесі Українки як туристична атракція. Грааль науки. 2021. № 10 (листопад) : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research», що проводилася 19 листопада 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 638-645. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.125
Issue Date: 19-Nov-2021
Date of entry: 9-Dec-2021
Publisher: Європейська наукова платформа
International Centre Corporative Management
DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.125
UDC: 911.3:[55:069(477.82)
Keywords: Волинська область
м. Луцьк
музеї
геологічний музей
мінерали
гірські породи
заклади вищої освіти
університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Page range: 638-645
Abstract: Визначено нормативно-правову базу, що регулює процес утворення та функціонування музеїв закладів вищої освіти в Україні. Закцентовано увагу на музейних установах Волинсього національного університету імені Лесі Українки, зокрема геологічному. З’ясовано передумови та історію його створення, виокремлено завдання, що він виконує, деталізовано наявну колекцію. Досліджено можливості геологічного музею як туристичної атракції ВНУ імені Лесі Українки, м. Луцька та Волинської області, запропоновано шляхи покращення популяризації музею.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19911
References (Ukraine): Вільчинський А. О. (2012). Музейний туризм в аспекті розвитку туристичного потенціалу в межах Тернопільського Придністер’я. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія,, 1, 170-174.
Зубар М. & Панто Д. (2020). Роль сучасних наративних музеїв у міському просторі. Text and image: essential problems in art history. 2 . Відновлено з http://txim.history.knu.ua/index.php/TXIM/article/view/118
Рябчикова Ф. (2015). Музей і місцева громада: шляхи взаємодії // Волинський музейний вісник,7, 102–107.
Черчик, Л. М., Міщенко, О. В., & Єрко, І. В. (2014) Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Ч. 1. Луцьк.
Яцечко-Блаженко Т. В. (2013). Музейний продукт у добу цифрових технологій. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи : матер. Наук.-практ. конф. (24–25 вересня 2013 р.). Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grail of Science21_10.pdf627,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.