Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19909
Title: Можливості природного рекреаційного потенціалу Володимир-Волинської ТГ Волинської області
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Мельник, Олег Володимирович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т. , Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. Можливості природного рекреаційного потенціалу Володимир-Волинської ТГ Волинської області. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 лист. 2021 р. : зб. наук. праць. Луцьк, 2021. С.81-84
Conference/Event: Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Issue Date: 29-Nov-2021
Date of entry: 9-Dec-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8(477.82-72)
Keywords: Волинська область
Володимир-Волинський район
Володимир-Волинська ТГ
природні ресурси
рекреаційні ресурси
Page range: 81-84
Abstract: Досліджено наявні у Володимир-Волинській територіальній громаді (ТГ) природні умови та ресурси, насамперед, кліматичні і гідрологічні особливості, проведено морфометричний аналіз річкового та озерного фондів. Деталізовано інформацію щодо лісових і лісомисливських ресурсів. Вивчено передумови формування об’єктів і територій ПЗФ в межах ТГ, проаналізовано їх особливості. Визначено проблеми розвитку рекреаційного комплексу ТГ та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19909
References (Ukraine): Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2020. № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10
Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с
Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2017. № 2. Вип. 43. С. 107–113
Чир Н. В., Карпюк З.К., Чижевська Л.Т., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Потенційні рекреаційні можливості природно-заповідних об’єктів басейну р. Луга Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 31 жовтня 2019 р. 2019. Вип. 52. С. 34-37.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Володимир-Волинська ТГ.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.