Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19902
Title: Аналіз основних проблем використання водойм Волинської області у рекреаційній діяльності
Authors: Патійчук, Віктор Олексійович
Забокрицька, Мирослава Романівна
Нетробчук, Ірина Марківна
Саванюк, Софія
Bibliographic description (Ukraine): Патійчук В. О., Забокрицька М. Р., Нетробчук І. М., Саванюк С. Аналіз основних проблем використання водойм Волинської області у рекреаційній діяльності. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 9 (393) : Серія: Географічні науки. С. 149-158.
Journal/Collection: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки
Issue: 9 (393)
Issue Date: Dec-2019
Date of entry: 9-Dec-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 911.3: 316.25 (477.82)
Keywords: рекреаційна діяльність
водні об’єкти
водойми, озера
проблеми використання водних об’єктів
Волинська область
Page range: С. 149-158.
Abstract: Досліджено особливості рекреаційного використання основних водойм Волинської області, зокрема озер, річок, джерел та ставків. Показано специфіку залучення водних об’єктів досліджуваної території в рекреаційній діяльності регіону та країні в цілому. Проаналізовано основні напрями рекреаційної діяльності з використанням водойм Волині. Розкрито головні проблеми, які виникають у результаті рекреаційного освоєння водних об’єктів Волинської області та господарської діяльності на її території. Виділено декілька основних груп проблем рекреаційного використання природних і штучних водойм Волинської області. Основну увагу дослідження сконцентровано на статусно-правових, фінансово-економічних, природно-технологічних, господарсько-екологічних, інфраструктурно-технічних, безпекових, науково-інформаційних, кадрових та ментальних проблемах рекреаційного використання водних об’єктів Волинської області. Узагальнено можливі перспективи використання водойм області для розвитку рекреаційної діяльності в досліджуваному регіоні.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19902
References (Ukraine): Бідун Василь. Озера Волині, що замінять Світязь / Василь Бідун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://volyn.tabloyid.com/layf/ozera-volyni-shcho-zaminyat-svityaz.
Відпочинок на Волинських озерах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/publication/42066/vidpochinok-na-volinskih-ozerah-umovi-ta-tsini-foto/.
Водойми Волині : у яких місцях безпечно купатися [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pp.com.ua/news/vodoimy-volyni-u-yakykh-mistsyakh-bezpechno-kupatysya/.
Водойми Волині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/volinskijkraj253/ vodojmi-volini.
Герасимчук З. В. Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування : механізми формування та реалізації : монографія / З. В. Герасимчук, Н. В. Коленда Л. М. Черчик. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 172 с.
Де не можна купатися [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubricother_news/2484413-de-ne-mozna-kupatisa-infografika.html.
Для тих, хто їде на природу: карта рекреаційних пунктів на Волині http://www.volynpost.com/news/88964-dlia-tyh-hto-ide-na-pryrodu-karta-rekreacijnyh-punktiv-na-volyni
Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : у 2-х т. Т.2 : Регіональні особливості та оптимізація / Л. В. Ільїн. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. - 400 с.
Ільїн Л. В. Перспективи рекреаційного використання водойм уповільненого водообміну України / Л. В. Ільїн. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип. ХХІ. Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми і перспективи розвитку. – Львів, 2000. – С.163–169.
Каліновський Д. І. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі / Д. І. Каліновський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – Луцьк : Вежа–Друк, – 2013. – № 6 (255). – С. 43–47.
Озера Волинської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://geoknigi.com/view_stat.php?id=95.]
Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016–2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://voladm.gov.ua/article/strategiya-rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-perioddo-2020-roku1/.
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області за 2016 р. // Управління екології та природних ресурсів у Волинській області. – Луцьк : УЕПР, 2016. – 168 с.
ТОП-5 волинських озер, або не Світязем єдиним [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.volyn24.com/news/84693-top-5-volynskyh-ozer-abo-dekilka-aktualnyh-alternatyvvidpochynku-na-svitiazi.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemu vukorustanny vodoym_2019.pdf548,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.