Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19853
Title: Основні екологічні проблеми басейну річки Припять у Волинській області та заходи для покращення
Authors: Шевчук, Олена Сергіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач вищої освіти географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук О. Основні екологічні проблеми басейну річки Припять у Волинській області та заходи для покращення : [наук. керівник І. Нетробчук, ]. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference, Oxford, May 28, 2021. Oxford ; Vinnytsia : P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Vol. 2. PP. 217-222. DOI : http://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.64
Conference/Event: Theoretical and empirical scientific research: concept and trends
Issue Date: May-2021
Date of entry: 26-Nov-2021
Country (code): UA
Supervisor: Нетробчук, Ірина Макрівна
DOI: http://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.64
Keywords: екологічні проблеми
басейн річки
повені
паводки
заходи
моніторинг
водоохоронні зони
меліоративні мережі
Page range: Р. 217–222.
Abstract: Проаналізовано основні екологічні проблеми в басейні р. Прип’ять у Волинській області. Основними проблемами в басейні Прип’яті є: повені, паводки, замулення, радіаційне забруднення, зміна русел річок, зміна водного режиму, зменшення біорізноманіття. Встановлено,що поверхневі води долини р. Прип’ять згідно проведеної нами оцінки якості поверхневих вод досить чисті чи слабо забруднені, але за окремими показниками, особливо нижче скиду комунальних очисних споруд, якість води погіршується. Запропоновано заходи, щодо покращення екологічного стану в басейні одного з найбільших водно-болотних комплексів Поліського регіону: здійснення надійного моніторингу за станом всієї басейнової системи; введення системи сортування та переробки сміття; розробка системи штрафів та покарань за вивід каналізації у поверхневі об’єкти без спеціального дозволу, ведення сільськогосподарського виробництва у межах водоохоронних зон та прибережних смуг; реконструкція меліоративної мережі з осушувальної на осушувально-зволожувальну; відновлення боліт, шляхом повторного заболочення; введення штрафних санкцій щодо браконьєрства та будь-якого втручання у природну екосистему басейну.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19853
References (Ukraine): Khilchevskyi, V. К., Kurylo, S. М. & Zabokrytska, M. R. Long-term fluctuations in the chemical composition of surface waters and climate change. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: сonference Proceedings, XIV International Scientific Conference (Vol. 1, p. 1–5). November, 2020. https://doi.org/10.3997/2214-4609. 202056003
Осадчий, В. І. (2012). Природні умови формування хімічного складу води водних об’єктів національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Наукові праці УкрНДГМІ, ( 262), 115–145.
Даус, М. Є. (2019). Вплив водності на якість води у басейні річки Прип’ять. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. № 3 (54), 40−42.
Зузук, Ф. В., Колошко, Л. К. & Карпюк, З. К. (2012). Осушені землі Волинської області та їх охорона. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.
Нетробчук, І. М., Оласюк, І. Ю. (2020). Оцінка антропогенного навантаження на долину річки Прип’ять у Волинській області. Науковий огляд, 8(71), 15-33.
Яцик, А. В., Яцик, І. А., Гопчак, І. В. & Басюк, Т. О. (2019). Оцінка стану водних екосистем Волинської області за рівнем антропогенного навантаження. Вісник аграрної науки агроекологія, радіологія, меліорація, 10 (799), 77-81.
Головні водно-екологічні проблеми суббасейну річки Прип’ять. Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять (2020). Вилучено з: https://buvrzt.gov.ua/pusrp.html
Екологічний паспорт Волинської області за 2019 рік. Волинська обласна державна адміністрація. (2020). Вилучено з: https://voladm.gov.ua
Современный подход к болотам и торфяникам – не осушать, а увлажнять. Bahna общественная охрана дикой природы. Вилучено з: https://bahna.land/ru/bolota/vosstanovlenie-povrezhdennykhmelioratsiej-territorij-povtornoe-zabolachivanie-i-ekologicheskaya-reabilitatsiya
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13016-Текст роботи-22942-1-10-20210607.pdf474,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.