Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19740
Title: Німецька мова: силабус нормативної навчальної дисципліни
Authors: Бондарчук, Олена Юріївна
Галицька, Олена Богуславівна
Лисецька, Наталія Григорівна
Лозицька, Марія Петрівна
Пасик, Людмила Адамівна
Семенюк, Тетяна Петрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Німецька мова: силабус нормативної навчальної дисципліни / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет іноземної філології, кафедра німецької філології. Луцьк, 2021. 44 с.
Issue Date: 12-Oct-2021
Date of entry: 27-Oct-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: силабус
основна іноземна мова
німецька мова
Abstract: Силабус навчальної дисципліни «Німецька мова» складено відповідно до освітньо-професійної програми «Мова і література (німецька). Переклад» підготовки бакалавра галузі знань «03 Гуманітарні науки», спеціальності «035 Філологія». Запропонований курс є багатосеместровою дисципліною, яка входить до циклу фахової підготовки та викладається з першого по четвертий курс протягом восьми семестрів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є німецька мова як засіб соціального спілкування й розвитку професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності як складової частини діяльнісної компетентності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19740
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_sylabus_OIM.pdf888,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.