Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19704
Title: Вербалізація пандемії корона вірусу у сучасних німецькомовних ЗМІ
Authors: Смоляр, А. І.
Близнюк, Людмила Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Смоляр А. І., Близнюк Л. М. Вербалізація пандемії корона вірусу у сучасних німецькомовних ЗМІ. Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (30 березня 2021 р.) / за заг. ред. Ю. М. Кажан. Маріуполь, 2021. С, 55-57
Conference/Event: Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури
Issue Date: 2021
Date of entry: 20-Oct-2021
Country (code): UA
Page range: 55-57
Abstract: Активна вербалізація пандемії коронавірусу за допомогою різноманітних лексичних одиниць свідчить про наявність перманентних змін у науково-лінгвістичній парадигмі. Безперервні модифікації мовної картини світу, зумовлені насамперед виникненням і актуалізацією принципово нових понять і феноменів, сприяють розширенню когнітивних горизонтів соціуму
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19704
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blyzniuk.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.